Skip to Content
249.000 euro voor 14 nieuwe volkstuinprojecten

249.000 euro voor 14 nieuwe volkstuinprojecten

Oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen: een update

Oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen: een update

Op 3 november 2022 lanceerden de VLM en de provincies de oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen. Daarmee ondersteunen we lokale plattelandsgemeenschappen die hun gebied duurzaam ontwikkelen en de uitdagingen op het platteland aanpakken. Intussen hadden vijf provinciale inspiratiesessies plaats voor iedereen die aan de slag wil gaan met LEADER in zijn of haar plattelandsgebied. Hoe gaat het nu verder?

Inspirerende projecten voor levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap

Inspirerende projecten voor levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap

Een vitaal platteland, dat is waar het Vlaamse plattelandsbeleid naar streeft. We werken daarvoor samen met partners rond drie thema’s: levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap. Ook LEADER kiest voor die plattelandsthema’s.

Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden?

Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden?

Symposium Water-Land-Schap 24 januari 2023

Mestrapport 2022: Doelstellingen MAP 6 niet gehaald, Europese Commissie ‘zeer bezorgd’ en gaat niet in op derogatieverzoek Vlaanderen

Mestrapport 2022: Doelstellingen MAP 6 niet gehaald, Europese Commissie ‘zeer bezorgd’ en gaat niet in op derogatieverzoek Vlaanderen

B3W, partner van de VLM voor de begeleiding van landbouwers naar duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer

B3W, partner van de VLM voor de begeleiding van landbouwers naar duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer

Mestbankaangifte productiejaar 2022 beschikbaar op Mestbankloket

Mestbankaangifte productiejaar 2022 beschikbaar op Mestbankloket

Vlaanderen gaat meest verharde Vlaamse gemeente vergroenen

Vlaanderen gaat meest verharde Vlaamse gemeente vergroenen

Machelen - Vilvoorde

Schrijf je in voor één van onze gratis infosessies op Agriflanders

Schrijf je in voor één van onze gratis infosessies op Agriflanders

Kom meer te weten over de beheerovereenkomsten, de meerwaarde van wilde bijen voor landbouw en het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER

“Iedereen is het erover eens dat we ons beter moeten wapenen tegen overstromingen en droogte”

“Iedereen is het erover eens dat we ons beter moeten wapenen tegen overstromingen en droogte”

Interview prof. Patrick Willems (KU Leuven), expertenpanel hoogwaterbeveiliging

Year
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL