Preview: Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting

Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting

In regio’s met vollegrondsgroenteteelt zijn de nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater vaak te hoog. Uit een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de VLM en het Onderzoeks- en Voorlichtingsplatform Duurzame Bemesting en in samenwerking met 3 erkende praktijkcentra, blijkt dat bemestingsadviezen en stikstofbemestingsnormen voor sommige groenten lager kunnen. Dat kan zonder in te boeten op de vermarktbare opbrengst en de kwaliteit van die groenten en biedt mogelijkheden naar de verbetering van de waterkwaliteit.

Weidevogels krijgen natte voeten in Brugse polders

Weidevogels krijgen natte voeten in Brugse polders

Veilige fietspaden Hoegaardsesteenweg

Veilige fietspaden Hoegaardsesteenweg

Realisatie veilig fietspad Hoegaardsesteenweg wordt voortgezet met extra maatregelen voor de aanwezige dassenfamilie.

Leren door te doen

Leren door te doen

Terugblik op het Open Ruimte Platform XL 3 maart 2020

Nitraatresiducampagne 2019: belangrijkste resultaten en overzicht van de gevolgen voor landbouwers

Nitraatresiducampagne 2019: belangrijkste resultaten en overzicht van de gevolgen voor landbouwers

Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem mag 10 silhouetten plaatsen in Vloethemveld

Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem mag 10 silhouetten plaatsen in Vloethemveld

Winnaar prijsvraag silhouetten in Vloethemveld bekend

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3

Enkel wie bemestingsrechten heeft én hoofdteelt verbouwt mag nog bemesten

Veilig fietsen tussen Opvelp en Meldert

Veilig fietsen tussen Opvelp en Meldert

Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten in de lift, bloemenstrook neemt vlucht vooruit

Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten in de lift, bloemenstrook neemt vlucht vooruit

Platteland in beweging: 15 jaar plattelandsbeleid

Platteland in beweging: 15 jaar plattelandsbeleid

Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

Werken omgeving Eendenkooi voor meer natuur en aangenaam wandelen in Berlare

Werken omgeving Eendenkooi voor meer natuur en aangenaam wandelen in Berlare

Herinrichting parking achter basiliek van Scherpenheuvel van start

Herinrichting parking achter basiliek van Scherpenheuvel van start

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL