Preview: Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter

Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter

De waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten (Mestrapport 2019 en het MAP-rapport 2018-2019) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Nog altijd vinden er te veel inbreuken tegen de mestwetgeving plaats. Er is een kentering nodig om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.

Nieuwe brochure over instrumenten landinrichting

Nieuwe brochure over instrumenten landinrichting

VLM en 18 partners werken voort aan De Wijers

VLM en 18 partners werken voort aan De Wijers

Landbouwers, burgers en bedrijven dragen opnieuw hun steentje bij aan de groene buffering in de Gentse Kanaalzone

Landbouwers, burgers en bedrijven dragen opnieuw hun steentje bij aan de groene buffering in de Gentse Kanaalzone

8,5 km extra bomenrijen dankzij Landschapsfonds

Hoe bodemkunde en archeologie bijdragen tot meer kennis over het landschap

Hoe bodemkunde en archeologie bijdragen tot meer kennis over het landschap

Internationale conferentie over geo-archeologie

Controles op biologische wassers blijven nodig

Controles op biologische wassers blijven nodig

Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

Twee nieuwe trage wegen voor wandelaars in Hoksem en Kumtich

Twee nieuwe trage wegen voor wandelaars in Hoksem en Kumtich

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder
Juul Adriaens adjunct-woordvoerder
Els Seghers adjunct-woordvoerder
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL