Skip to Content
Preview: Buffergebied voor dorp Dudzele afgewerkt

Buffergebied voor dorp Dudzele afgewerkt

Ook Torfbroekvijver vrij van slib

Ook Torfbroekvijver vrij van slib

Reis door de tijd in de Oudlandpolder

Reis door de tijd in de Oudlandpolder

Vlaanderen maakt ruimte voor water in Grobbendonk en Herentals

Vlaanderen maakt ruimte voor water in Grobbendonk en Herentals

Werk mee aan duurzame plattelandseconomie, sociale cohesie en een biodivers landschap in de Antwerpse Kempen

Werk mee aan duurzame plattelandseconomie, sociale cohesie en een biodivers landschap in de Antwerpse Kempen

Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie

Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie

Lokale jeugd plant bomenrij in Grobbendonk en Vorselaar

Lokale jeugd plant bomenrij in Grobbendonk en Vorselaar

Overheid en bedrijven slaan de handen in elkaar en planten extra bos aan

Overheid en bedrijven slaan de handen in elkaar en planten extra bos aan

Steeds meer groene buffers in de Gentse Kanaalzone

Areaal landbouwgrond dat uit productie gaat door bufferstroken ligt stuk lager dan De Tijd beweert

Areaal landbouwgrond dat uit productie gaat door bufferstroken ligt stuk lager dan De Tijd beweert

Stikstof: Wetenschappelijk comité voor beoordeling stikstoftecnieken is een feit

Stikstof: Wetenschappelijk comité voor beoordeling stikstoftecnieken is een feit

VLM veroordeelt agressie tegen terreinmedewerkers

VLM veroordeelt agressie tegen terreinmedewerkers

Aanpak overleg MAP 7: VLM start op vraag van minister Demir nieuw overlegmodel op met de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties

Aanpak overleg MAP 7: VLM start op vraag van minister Demir nieuw overlegmodel op met de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties

Op Europees niveau samenwerken, innovatie bevorderen en kennis delen over landbouw, bosbouw en platteland

Op Europees niveau samenwerken, innovatie bevorderen en kennis delen over landbouw, bosbouw en platteland

Meer
Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL