Preview: Impact van coronacrisis op het Vlaamse platteland

Impact van coronacrisis op het Vlaamse platteland

Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor plattelandsbeleid, bevroeg de VLM de belangrijkste vertegenwoordigers van de Vlaamse plattelandsgebieden over de impact van de coronacrisis op het Vlaamse platteland via een online enquête. De bevraging dateert van mei 2020 en legt dus de gevolgen vast van de stillegging van het maatschappelijke leven begin maart tot en met de eerste versoepelingen van de maatregelen begin mei. “Een heropstart van het verenigingsleven, meer groen en open ruimte dichtbij de mensen én het inzetten op korteketen-boeren zijn van gigantisch belang op het platteland”, luidt het bij de minister en bij de VLM.

Vlaanderen helpt Herselt planten voor vleermuis, salamander en vlinder

Vlaanderen helpt Herselt planten voor vleermuis, salamander en vlinder

30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs en versterken biodiversiteit in landbouwgebieden

Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs en versterken biodiversiteit in landbouwgebieden

Boeren met natuur, patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

VLM bouwt samentuinhuis voor volktuinen in Zellik

VLM bouwt samentuinhuis voor volktuinen in Zellik

Historische abdijhoeve Hooghof herleeft

Historische abdijhoeve Hooghof herleeft

Op- en afrit Torhout op E403 tijdelijk dicht wegens aanleg bufferbekkens

Op- en afrit Torhout op E403 tijdelijk dicht wegens aanleg bufferbekkens

Inrichtingswerken Klemskerke en Vijfwegen

Inrichtingswerken Klemskerke en Vijfwegen

Natuurcompensatie voor uitbreiding achterhaven Zeebrugge

​​​​​​​Nieuwe hengelplaatsen in Oostkamp

​​​​​​​Nieuwe hengelplaatsen in Oostkamp

Publieksopening Kasteelpark Heers

Publieksopening Kasteelpark Heers

Minister Demir bezoekt project ondersteund door Buurten op den Buiten

Ruilverkaveling Zondereigen zorgt voor snellere natuurwinst dan verwacht

Ruilverkaveling Zondereigen zorgt voor snellere natuurwinst dan verwacht

Baarle-Hertog

Investering van 1,25 miljoen euro in vallei van de Sint-Jansveldbeek moet Bornem beter beschermen tegen klimaatverandering

Investering van 1,25 miljoen euro in vallei van de Sint-Jansveldbeek moet Bornem beter beschermen tegen klimaatverandering

Minister Demir keurt landinrichtingsplan goed

Van das tot kiekendief: interessante waarnemingen op percelen met beheerovereenkomsten

Van das tot kiekendief: interessante waarnemingen op percelen met beheerovereenkomsten

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL