Skip to Content
Preview: Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na

Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na

VLM betaalt vergoedingen uit aan landbouwers met een beheerovereenkomst in 2021

VLM betaalt vergoedingen uit aan landbouwers met een beheerovereenkomst in 2021

Landbouwers, organisaties en overheden werken samen aan meer akkernatuur

Landbouwers, organisaties en overheden werken samen aan meer akkernatuur

Duiding bij aanpak benadering rode bedrijven en piekbelasters

Duiding bij aanpak benadering rode bedrijven en piekbelasters

Norbertijnen van Tongerlo zien zich opnieuw omringd

Norbertijnen van Tongerlo zien zich opnieuw omringd

De kanunniken van de bijna negen eeuwen oude abdij van Tongerlo zien het water stijgen in de vesten.

VLM start bezoeken aan landbouwers voor bespreking nieuwe beheerovereenkomsten

VLM start bezoeken aan landbouwers voor bespreking nieuwe beheerovereenkomsten

Provincie legt bijkomende waterbuffering met spaarfunctie aan langs Moubeek (Zedelgem)

Provincie legt bijkomende waterbuffering met spaarfunctie aan langs Moubeek (Zedelgem)

Inrichtingsplan voor koppelingsgebied Oostakker-Noord ter inzage

Inrichtingsplan voor koppelingsgebied Oostakker-Noord ter inzage

Nieuw ontwerp van landinrichtingsplan voor buffering in Gentse Kanaalzone

Aandachtspunten voor landbouwers met een beheerovereenkomst

Aandachtspunten voor landbouwers met een beheerovereenkomst

Proefproject ‘Ruimte voor voedsel’ van start in de Vlaamse Rand

Proefproject ‘Ruimte voor voedsel’ van start in de Vlaamse Rand

Sint-Pieters-Leeuw

Nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld in het Brugse Ommeland

Nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld in het Brugse Ommeland

Speerpunten voor het Brugse Ommeland in 2022

Verhogen stikstofefficiëntie als antwoord op de dure kunstmestprijzen

Verhogen stikstofefficiëntie als antwoord op de dure kunstmestprijzen

Verbreding Velddambeek beschermt huizen tegen overstroming

Verbreding Velddambeek beschermt huizen tegen overstroming

Meer
Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL