Skip to Content
Preview: Wat weten we al over de beheerovereenkomsten in het nieuwe GLB?

Wat weten we al over de beheerovereenkomsten in het nieuwe GLB?

Na eerste jurybeoordeling: nog 13 kandidaten op shortlist voor erkenning als Nationaal Park of Landschapspark

Na eerste jurybeoordeling: nog 13 kandidaten op shortlist voor erkenning als Nationaal Park of Landschapspark

Mestbankaangifte productiejaar 2021

Mestbankaangifte productiejaar 2021

Voor het eerst ook verplicht voor producenten of verdelers van kunstmeststoffen

15 miljoen euro voor aanpak wateroverlast en droogte

15 miljoen euro voor aanpak wateroverlast en droogte

Minister Demir keurt 16 gebiedsgerichte projecten en 8 systeeminnovaties goed die droogte en wateroverlast aanpakken.

Nieuw landinrichtingsplan geeft natuur en landbouw in De Wijers alle kansen

Nieuw landinrichtingsplan geeft natuur en landbouw in De Wijers alle kansen

Alle goeds voor 2022!

Alle goeds voor 2022!

Voedsellandschappen verbinden

Voedsellandschappen verbinden

Wat leren we uit het Mestrapport 2021?

Wat leren we uit het Mestrapport 2021?

Plannen voor Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie in Knokke-Heist goedgekeurd

Plannen voor Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie in Knokke-Heist goedgekeurd

Welkom in De Wijers, herkenbare en verkeersveilige toegangspoorten in aantocht

Welkom in De Wijers, herkenbare en verkeersveilige toegangspoorten in aantocht

Vlaamse regering keurt het landinrichtingsplan ‘Onthaal en Beleving – fase 1’ goed voor het Land van 1001 vijvers.

Doortastende maatregelen nodig om waterkwaliteit in landbouwgebied te verbeteren

Doortastende maatregelen nodig om waterkwaliteit in landbouwgebied te verbeteren

Over schelpjes, tuf en een nieuwe website in Borgloon

Over schelpjes, tuf en een nieuwe website in Borgloon

Kerk krijgt tweede leven met lichtkunstwerk

Kerk krijgt tweede leven met lichtkunstwerk

Meer
Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL