Skip to Content
Preview: Terreinwerken voor groener en fietsvriendelijker Wildenburg gaan van start

Terreinwerken voor groener en fietsvriendelijker Wildenburg gaan van start

10 hectare nieuwe natte natuur in Jabbeke

10 hectare nieuwe natte natuur in Jabbeke

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen vervroegd stoppen

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen vervroegd stoppen

Groen licht voor vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderijen

Zestien kandidaten voor nieuwe LEADER-gebieden

Zestien kandidaten voor nieuwe LEADER-gebieden

Een poldertuin voor Zwijndrecht

Een poldertuin voor Zwijndrecht

Goedkeuring landinrichtingsplan Zwijndrecht

Hoe de bodem voeden met lage fosfaatnormen en hoge kunstmestprijzen?

Hoe de bodem voeden met lage fosfaatnormen en hoge kunstmestprijzen?

Onderzoek biedt 8 handvaten voor optimale bemestingsstrategie vanuit principes biologische landbouw

Jong en oud(er) planten bijna 30.000 bomen in Jabbeke en Zedelgem

Jong en oud(er) planten bijna 30.000 bomen in Jabbeke en Zedelgem

Vloethemveld breidt opnieuw uit met bijna 8 ha bos

Geelgorzen doen het goed in de Westhoek

Geelgorzen doen het goed in de Westhoek

Meer natuur voor Liezele en het erfgoed van Sint-Amands in 1 plan

Meer natuur voor Liezele en het erfgoed van Sint-Amands in 1 plan

Bemest op maat en voorkom meststoffenverlies naar het grond- en oppervlaktewater

Bemest op maat en voorkom meststoffenverlies naar het grond- en oppervlaktewater

249.000 euro voor 14 nieuwe volkstuinprojecten

249.000 euro voor 14 nieuwe volkstuinprojecten

Oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen: een update

Oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen: een update

Op 3 november 2022 lanceerden de VLM en de provincies de oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen. Daarmee ondersteunen we lokale plattelandsgemeenschappen die hun gebied duurzaam ontwikkelen en de uitdagingen op het platteland aanpakken. Intussen hadden vijf provinciale inspiratiesessies plaats voor iedereen die aan de slag wil gaan met LEADER in zijn of haar plattelandsgebied. Hoe gaat het nu verder?

Inspirerende projecten voor levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap

Inspirerende projecten voor levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap

Een vitaal platteland, dat is waar het Vlaamse plattelandsbeleid naar streeft. We werken daarvoor samen met partners rond drie thema’s: levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap. Ook LEADER kiest voor die plattelandsthema’s.

Meer
Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL