Preview: Ruilverkaveling Jesseren trekt beek krom

Ruilverkaveling Jesseren trekt beek krom

Borgloon, Kortessem en Tongeren

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) van start

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) van start

“De heggen zorgen voor een evenwicht tussen moderne landbouw, landschap, biodiversiteit en maatschappij”

“De heggen zorgen voor een evenwicht tussen moderne landbouw, landschap, biodiversiteit en maatschappij”

Landbouwer uit Overijse plant bijna 3 kilometer heggen en combineert die met VLM-beheerovereenkomsten

Vier equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormen

Vier equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormen

Steenbakkerstunnel 38 in Niel krijgt nieuw leven als wandelverbinding tussen natuurgebieden

Steenbakkerstunnel 38 in Niel krijgt nieuw leven als wandelverbinding tussen natuurgebieden

Mestverwerking in Vlaanderen biedt enkel bij performante werking oplossing voor hoge mestproductie

Mestverwerking in Vlaanderen biedt enkel bij performante werking oplossing voor hoge mestproductie

Aandachtspunten bij start bemestingsseizoen 2021

Aandachtspunten bij start bemestingsseizoen 2021

Werk mee aan de toekomst - Water+Land+Schap 2.0

Werk mee aan de toekomst - Water+Land+Schap 2.0

Maak kennis met de nieuwe projectoproep voor innovatieve waterprojecten

Hoe maakt u een correct bemestingsplan?

Hoe maakt u een correct bemestingsplan?

Nieuwe fietsverbindingen in Kerkbrugge en Doornzele

Nieuwe fietsverbindingen in Kerkbrugge en Doornzele

Start tweede deel inrichtingswerken in koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid in de Gentse Kanaalzone

VLM doet oproep om grasstroken in landbouwgebied niet te betreden

VLM doet oproep om grasstroken in landbouwgebied niet te betreden

Werken aan natuur rond Destelheide gaan onder andere gevolgen van klimaatverandering tegen

Werken aan natuur rond Destelheide gaan onder andere gevolgen van klimaatverandering tegen

Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender klaar voor uitvoering

Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender klaar voor uitvoering

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL