Preview: Opening vernieuwde omgeving Eendenkooi: meer natuur en beleving

Opening vernieuwde omgeving Eendenkooi: meer natuur en beleving

zondag 20 juni 2021 Eindelijk is het zover! De herinrichtingswerken in de omgeving van de Eendenkooi in Berlare zijn uitgevoerd. Vlaams minister Zuhal Demir en burgemeester Katja Gabriëls openden met een knip in het takkenlint de toegang tot de nieuwe speelzone voor het publiek.
Ook voor het toekomstig beheer van het gebied is er trouwens goed nieuws. Minister Demir keurde immers recent het natuurbeheerplan goed.
Een mooie bezegeling van de goede samenwerking van de afgelopen jaren en de garantie voor goed beheer van het natuurgebied.

Start werken portaal Leeuwenhof in groenpool Vinderhoutse bossen

Start werken portaal Leeuwenhof in groenpool Vinderhoutse bossen

Klimaatadaptieve landbouwpraktijken dringen zich op om meststoffenverliezen in landbouwbodem terug te dringen

Klimaatadaptieve landbouwpraktijken dringen zich op om meststoffenverliezen in landbouwbodem terug te dringen

Ook tweede abdij in het gebied de Merode aangepakt

Ook tweede abdij in het gebied de Merode aangepakt

Westerlo - Werken rondom de Norbertijnenabdij van Tongerlo van start.

Geluidsberm schermt dorp Zwankendamme af van transport- en haveninfrastructuur Zeebrugge

Geluidsberm schermt dorp Zwankendamme af van transport- en haveninfrastructuur Zeebrugge

Bloemenstroken langs de Frontzate voor zeldzame grashommel

Bloemenstroken langs de Frontzate voor zeldzame grashommel

Plannen voor herinrichting Graaf Leon Lippensdreef en Hazegraspolderdijk in Knokke-Heist

Plannen voor herinrichting Graaf Leon Lippensdreef en Hazegraspolderdijk in Knokke-Heist

Buurten op den Buiten: voor levendige, hechte landelijke buurten 200.000 euro steun voor 43 buurtinitiatieven

Buurten op den Buiten: voor levendige, hechte landelijke buurten 200.000 euro steun voor 43 buurtinitiatieven

Nieuwe overstromingszone Borgloon klaar om water te bergen

Nieuwe overstromingszone Borgloon klaar om water te bergen

Buffer van 16,7 miljoen liter water

EIP-AGRI: Acht jaar duurzame innovatie in Europese land- en bosbouw

EIP-AGRI: Acht jaar duurzame innovatie in Europese land- en bosbouw

Praktijk en onderzoek werken samen in bloeiend EIP-AGRI netwerk

Nieuwe ontmoetingsplek in Zonhoven krijgt ook een nieuwe naam

Nieuwe ontmoetingsplek in Zonhoven krijgt ook een nieuwe naam

Werken aan Centrumvijver officieel afgerond

Vlaanderen investeert in Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken

Vlaanderen investeert in Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken

Een Gallo-Romeins saunabezoekje in ruilverkaveling Willebringen?

Een Gallo-Romeins saunabezoekje in ruilverkaveling Willebringen?

Groen licht voor de realisatie van de site Mellenberg.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL