Preview: Waterpeilverhoging voor natuurherstel in het Blankaartbekken gaat nieuwe fase in

Waterpeilverhoging voor natuurherstel in het Blankaartbekken gaat nieuwe fase in

Vandaag wordt onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé in het Merkembroek en het Woumenbroek in de Blankaart een nieuw, hoger waterpeil ingesteld. Daardoor kunnen deze deelgebieden van het Blankaartbekken zich als natuurgebied verder ontwikkelen. Hiermee is de tweede fase van het raamakkoord van 2001 over het waterbeheer in de Blankaart een feit. Bij de eerste fase in 2012 kreeg de omgeving van de Blankaartvijver al hetzelfde hogere peil.

Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank

Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank

30 september 2019 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

30 september 2019 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Inhuldiging nieuw park en speelbos voor Kanaaldorpen Doornzele en Terdonk

Inhuldiging nieuw park en speelbos voor Kanaaldorpen Doornzele en Terdonk

Inrichtingswerken in koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzone afgerond

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar

Ruilverkaveling Molenbeersel nuttig verklaard

Ruilverkaveling Molenbeersel nuttig verklaard

Rechtszekerheid voor grasstroken in beheerovereenkomst: geen scheurverbod na vijf jaar

Rechtszekerheid voor grasstroken in beheerovereenkomst: geen scheurverbod na vijf jaar

Kroningskapel weer klaar voor de toekomst

Kroningskapel weer klaar voor de toekomst

Werken aan Kroningskapel en Mariapark afgerond - Poort Averbode volledig gerealiseerd

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Aangepaste regels voor bemesten na de hoofdteelt

Aangepaste regels voor bemesten na de hoofdteelt

Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgt

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus

Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Voor de VLM is een veerkrachtige open ruimte vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL