Preview: Droge zomers en toch een laag nitraatresidu

Droge zomers en toch een laag nitraatresidu

Een gesprek met Johan Vanhecke, melkveehouder uit Maldegem

Een gesprek met Johan Vanhecke, melkveehouder uit Maldegem

Landbouwers met een laag nitraatresidu aan het woord

Een gesprek met Hans Dereepere, melkveehouder uit Knesselare

Een gesprek met Hans Dereepere, melkveehouder uit Knesselare

Landbouwers met een laag nitraatresidu aan het woord

Nieuw actieplan zet klimaat hoger op de agenda

Nieuw actieplan zet klimaat hoger op de agenda

Nieuwe uitkijkpunten brengen de bezoeker dichter bij natuurgebied Aanwijsputten

Nieuwe uitkijkpunten brengen de bezoeker dichter bij natuurgebied Aanwijsputten

Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald

Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald

Erfgoedwandeling onthult rijke geschiedenis van Zichem

Erfgoedwandeling onthult rijke geschiedenis van Zichem

Lancering open oproep Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen

Lancering open oproep Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen

Nieuwe toekomst voor de hoeve aan de Langedreef in Nazareth: boomkwekerij met bomenasiel

Nieuwe toekomst voor de hoeve aan de Langedreef in Nazareth: boomkwekerij met bomenasiel

Zin in een loopbaan als onderhandelaar onroerende goederen bij de VLM?

Zin in een loopbaan als onderhandelaar onroerende goederen bij de VLM?

Tino Hellebuck (45) vertelt wat zijn job inhoudt.

Leut, Meeswijk en Vucht worden al fietsend ingericht

Leut, Meeswijk en Vucht worden al fietsend ingericht

Extra tijd om equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan te geven in verzamelaanvraag

Extra tijd om equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan te geven in verzamelaanvraag

Het jaar van de open ruimte

Het jaar van de open ruimte

VLM-jaarverslag 2020

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL