Preview: Boeren in de bres voor bijen

Boeren in de bres voor bijen

Van zondag 31 mei tot zondag 7 juni is het Week van de Bij. Die week wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot acties ten voordele van bijen. Door bloemrijke stroken aan te leggen of kruidenrijke graslanden te beheren, maken ook landbouwers het bijen naar hun zin. Steeds meer landbouwers sluiten hiervoor een overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkheden

Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkheden

VLM schenkt 880 beschermpakken aan zorgsector

VLM schenkt 880 beschermpakken aan zorgsector

Studie UHasselt: Veldleeuwerik en gele kwikstaart stillen honger in kruidenrijke graslanden

Studie UHasselt: Veldleeuwerik en gele kwikstaart stillen honger in kruidenrijke graslanden

Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald

Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald

10 silhouetten als herinneringsplek in Vloethemveld

10 silhouetten als herinneringsplek in Vloethemveld

Landschapskunstproject Atlantikwall krijgt vorm

Inrichten in moeilijke tijden

Inrichten in moeilijke tijden

Vanuit uw kot van Averbode naar Scherpenheuvel

Vanuit uw kot van Averbode naar Scherpenheuvel

Kom en ontdek de groenpool Vinderhoutse Bossen

Kom en ontdek de groenpool Vinderhoutse Bossen

5 nieuwe bewegwijzerde wandelroutes open voor het publiek

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in de open ruimte van Grimbergen

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in de open ruimte van Grimbergen

Nieuw park in Rieme als buffer tussen dorp en Gentse haven

Nieuw park in Rieme als buffer tussen dorp en Gentse haven

Vlaamse Regering investeert verder in de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone

Terreinwerken inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid gaan van start

Terreinwerken inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid gaan van start

1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank

1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL