Een hoge melkproductie zonder maïs en soja: het kan!

Een hoge melkproductie zonder maïs en soja: het kan!

Hoe slaag je erin om een hoge melkopbrengst te behalen zonder maïs en soja? En om tegelijk 30% minder ammoniak uit te stoten? VLM ging op bezoek bij landbouwer Peter Bauwens, een pionier op het vlak van duurzame melkveehouderij.

10 juli 2024

Nieuwe trage weg tussen de Wulgenbroeken en de Heidelbergstraat in Oostkamp en Brugge

Nieuwe trage weg tussen de Wulgenbroeken en de Heidelbergstraat in Oostkamp en Brugge

Vanaf nu kun je langs een nieuw fiets- en wandelpad van de Wilgenbroekstraat naar het Magdalenagoed fietsen en wandelen door de Wulgenbroeken, op de grens van Oostkamp en Brugge. Het is één van de belangrijkste missing links in de Groene Fietsgordel Brugge om vanuit de Assebroekse meersen het bosdomein Tillegem en de Kasteelbossen te bereiken.

28 juni 2024

Feest in Vloethemveld

Feest in Vloethemveld

Opening vernieuwd onthaalplein en gerestaureerde barakken

26 juni 2024

Contacteer ons

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met