Skip to Content
Preview: Een nieuw fietspad voor Schelle en Hemiksem langs de vallei van de Bovenvliet

Een nieuw fietspad voor Schelle en Hemiksem langs de vallei van de Bovenvliet

Op 10 oktober starten de voorbereidende werken voor een nieuw fietspad dat de Provinciale Steenweg in Schelle met de Zinkvallaan in Hemiksem verbindt. Het recreatieve pad loopt langs de zuidelijke dijk van de Bovenvliet en door het bos aan de wijk Kerkeneinde. Deze uitvoering is een deel van het Landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem- Schelle fase 1 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is als waterloopbeheerder bouwheer van het fietspad. De gemeenten Schelle en Hemiksem zijn de andere partners in het project.

De burgemeesters van Zonhoven en Genk breken eerste stukken van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan op

De burgemeesters van Zonhoven en Genk breken eerste stukken van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan op

Financiële en technische ondersteuning voor wolfwerende omheiningen

Financiële en technische ondersteuning voor wolfwerende omheiningen

Toegankelijk voedsel en veilige broedplaatsen cruciaal voor akkervogels

Toegankelijk voedsel en veilige broedplaatsen cruciaal voor akkervogels

30 september 2022 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

30 september 2022 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

Dit waren de Scheldehelden van 2020-2022

Dit waren de Scheldehelden van 2020-2022

In 2018 begon de Vlaamse Landmaatschappij aan een zoektocht naar Scheldehelden. In Klein-Brabant vonden we inwoners, verenigingen of besturen die de kwaliteit van hun leefomgeving wilden verbeteren. Tussen 2020 en 2022 kleurden zo 9 nieuwe projecten het landschap van Klein-Brabant. We geven je graag een overzicht van de kleinschalige, kortlopende projecten in het gebied tussen de Schelde en de Rupel.

Landbouwers mogen langer inzaaien, Demir versoepelt vanggewasverplichting door extreem droge weersomstandigheden

Landbouwers mogen langer inzaaien, Demir versoepelt vanggewasverplichting door extreem droge weersomstandigheden

Grauwe kiekendief broedt opnieuw succesvol in de Westhoek

Grauwe kiekendief broedt opnieuw succesvol in de Westhoek

Natuurpunt Druivenstreek en gemeenten Huldenberg en Tervuren vragen pilootproject rond erosieproblematiek na constructief overleg met VLM over Landinrichtingsplan OVID

Natuurpunt Druivenstreek en gemeenten Huldenberg en Tervuren vragen pilootproject rond erosieproblematiek na constructief overleg met VLM over Landinrichtingsplan OVID

Stikstofakkoord: aangepaste regeling piekbelasters en inrichtingsnota’s rode en oranje bedrijven gaan in na 1 augustus

Stikstofakkoord: aangepaste regeling piekbelasters en inrichtingsnota’s rode en oranje bedrijven gaan in na 1 augustus

Over Voer, IJse en Dijle (OVID), een landinrichtingsplan rond zuiver water

Over Voer, IJse en Dijle (OVID), een landinrichtingsplan rond zuiver water

Ledegem wordt L'Eaudegem

Ledegem wordt L'Eaudegem

Lancering eerste Water-Land-Schap 2.0 project

Vlaanderen investeert Blue Deal middelen in Vuile Vaart en Paulusvaart : naar een duurzaam waterbeheer en minder verzilting in de ruime omgeving van het Zwin

Vlaanderen investeert Blue Deal middelen in Vuile Vaart en Paulusvaart : naar een duurzaam waterbeheer en minder verzilting in de ruime omgeving van het Zwin

Meer
Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Katrien Branders Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL