Skip to Content
Preview: Natuurpunt Druivenstreek en gemeenten Huldenberg en Tervuren vragen pilootproject rond erosieproblematiek na constructief overleg met VLM over Landinrichtingsplan OVID

Natuurpunt Druivenstreek en gemeenten Huldenberg en Tervuren vragen pilootproject rond erosieproblematiek na constructief overleg met VLM over Landinrichtingsplan OVID

Stikstofakkoord: aangepaste regeling piekbelasters en inrichtingsnota’s rode en oranje bedrijven gaan in na 1 augustus

Stikstofakkoord: aangepaste regeling piekbelasters en inrichtingsnota’s rode en oranje bedrijven gaan in na 1 augustus

Over Voer, IJse en Dijle (OVID), een landinrichtingsplan rond zuiver water

Over Voer, IJse en Dijle (OVID), een landinrichtingsplan rond zuiver water

Ledegem wordt L'Eaudegem

Ledegem wordt L'Eaudegem

Lancering eerste Water-Land-Schap 2.0 project

Vlaanderen investeert Blue Deal middelen in Vuile Vaart en Paulusvaart : naar een duurzaam waterbeheer en minder verzilting in de ruime omgeving van het Zwin

Vlaanderen investeert Blue Deal middelen in Vuile Vaart en Paulusvaart : naar een duurzaam waterbeheer en minder verzilting in de ruime omgeving van het Zwin

Woonwijk Vorsevijvers en water in harmonie na herinrichting

Woonwijk Vorsevijvers en water in harmonie na herinrichting

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen rekenen op stopzettingsvergoeding

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen rekenen op stopzettingsvergoeding

Vooraankondiging oproep (gedeeltelijke) stopzetting varkenshouderijen

Open ruimte en platteland in transitie: de rol van de Vlaamse Landmaatschappij tussen 2001 en 2018

Open ruimte en platteland in transitie: de rol van de Vlaamse Landmaatschappij tussen 2001 en 2018

VLM lanceert derde geschiedenisboek

“Ik zou een job bij de VLM zeker overwegen. Ik heb kennis gemaakt met het beleidswerk en met de praktijk”

“Ik zou een job bij de VLM zeker overwegen. Ik heb kennis gemaakt met het beleidswerk en met de praktijk”

Een gesprek met Eva Fiori, die stage liep bij de VLM en een rapport schreef over natuurinclusieve landbouw

Droomdossiers voor de Blue Deal

Droomdossiers voor de Blue Deal

Twee projectleiders over de voordelen van Blue Deal in de inrichtingsprojecten IJsevallei en Kwetshage

249.000 euro voor nieuwe oproep volkstuinen

249.000 euro voor nieuwe oproep volkstuinen

Kandidaten kunnen tot 30 september 2022 een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij

Akker in stad Landen is de slaapkamer van 25 zeldzame blauwe kiekendieven

Akker in stad Landen is de slaapkamer van 25 zeldzame blauwe kiekendieven

25 blauwe kiekendieven brachten de winternachten van 2022 samen door op een akker in Landen. De blauwe kiekendief is in België naast een zeer zeldzame broedvogel vooral een wintergast uit het noorden. Op de akker waar de vogels hun slaapgelegenheid vonden, stond ongemaaide luzerne onder een beheerovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Gors volgden de slaapplaats op.

Veiliger fietsen tussen Willebringen, Hoksem en Kumtich

Veiliger fietsen tussen Willebringen, Hoksem en Kumtich

Meer
Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Katrien Branders Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL