Preview: Feestelijke opening buurtpark Schansbroek

Feestelijke opening buurtpark Schansbroek

Zaterdag 25 mei wordt het buurtpark Schansbroek feestelijk ingehuldigd. Dit gloednieuwe parkgebied ligt tussen Thor Park en wijk Schansbroek. De realisatie kadert binnen het project De Wijers, meer bepaald het landinrichtingsproject Stiemervallei. Als brongebied van de Stiemer is Thor Park ook een instapplaats van De Wijers. Ook de Europese Unie financierde mee via het Life+-project Green4Grey. Het plan voor dit buurtpark kwam tot stand na een boeiend traject met veel enthousiaste en betrokken buurtbewoners.

Duurzaam waterbeheer in de Mangelbeekvallei

Duurzaam waterbeheer in de Mangelbeekvallei

Landbouwer Robert en bedrijfsplanner Davy werken samen aan natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek

Landbouwer Robert en bedrijfsplanner Davy werken samen aan natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek

Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Kessenich in Zich(t)'

Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Kessenich in Zich(t)'

Lancering inspiratieboek 'DENK DOE DORP' op 13 mei

Lancering inspiratieboek 'DENK DOE DORP' op 13 mei

Waarom u grasstroken op landbouwpercelen niet mag gebruiken als doorgang

Waarom u grasstroken op landbouwpercelen niet mag gebruiken als doorgang

Grondwerken starten in Alsembergse Beemd

Grondwerken starten in Alsembergse Beemd

Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Mijn Mangelbeek'

Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Mijn Mangelbeek'

Infoavond over ontwerpplan op maandag 6 mei in Heusden-Zolder

Opening Park Halfweg langs Watersportbaan

Opening Park Halfweg langs Watersportbaan

Iedereen welkom op zondagmiddag 5 mei in Gent

Scheldehelden gezocht en gevonden!

Scheldehelden gezocht en gevonden!

Steun voor 12 lokale initiatieven die landschap en natuur versterken

Welkom op de erfgoeddag in Vloethemveld

Welkom op de erfgoeddag in Vloethemveld

We maken het samen sportief, ontspannend, leerrijk en verrassend in het Vloethemveld

Jaarverslag 2018 beschikbaar

Jaarverslag 2018 beschikbaar

Samen versterken we de open ruimte

Samen versterken we de open ruimte

De Vlaamse Landmaatschappij in een notendop

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Voor de VLM is een veerkrachtige open ruimte vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL