Preview: Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Momenteel is het nog opletten voor het werfverkeer ter hoogte van de Hertendreef door de werken op de Legendalesite maar de fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week wel al gebruik maken van de nieuwe verbinding. De komende dagen worden de bermen langs het nieuw aangelegde fietspad nog aangevuld.

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

Twee nieuwe trage wegen voor wandelaars in Hoksem en Kumtich

Twee nieuwe trage wegen voor wandelaars in Hoksem en Kumtich

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Beheerovereenkomst in de Moeren zorgt voor broedsucces velduil

Beheerovereenkomst in de Moeren zorgt voor broedsucces velduil

Middelen voor demonstratiemaatregelen Water-Land-Schap vrijgemaakt

Middelen voor demonstratiemaatregelen Water-Land-Schap vrijgemaakt

Eerste oproep voor projecten die waterproblematiek innovatief aanpakken

Mestbank optimaliseert referentiepercentage vanggewassen

Mestbank optimaliseert referentiepercentage vanggewassen

Op zoek naar de boomkikker

Op zoek naar de boomkikker

Opening heringericht natuurgebied Dauteweyers op zondag 29 september

Landbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aan

Landbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aan

Oproep voorstellen equivalente maatregelen MAP 6

Oproep voorstellen equivalente maatregelen MAP 6

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder
Juul Adriaens communicatieverantwoordelijke Regio Oost
Els Seghers communicatieverantwoordelijke regio West
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL