Preview: Lancering open oproep Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen

Lancering open oproep Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde vandaag in het Nationaal Park Hoge Kempen de oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken. Beiden vallen terug onder de koepel ‘Vlaamse Parken’. De Vlaamse Overheid werkte hiervoor, onder coördinatie van Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een beleidskader uit samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen. Geïnteresseerde regio’s kunnen tot 15 september 2021 hun kandidatuur indienen.

Nieuwe toekomst voor de hoeve aan de Langedreef in Nazareth: boomkwekerij met bomenasiel

Nieuwe toekomst voor de hoeve aan de Langedreef in Nazareth: boomkwekerij met bomenasiel

Zin in een loopbaan als onderhandelaar onroerende goederen bij de VLM?

Zin in een loopbaan als onderhandelaar onroerende goederen bij de VLM?

Tino Hellebuck (45) vertelt wat zijn job inhoudt.

Leut, Meeswijk en Vucht worden al fietsend ingericht

Leut, Meeswijk en Vucht worden al fietsend ingericht

Extra tijd om equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan te geven in verzamelaanvraag

Extra tijd om equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan te geven in verzamelaanvraag

Het jaar van de open ruimte

Het jaar van de open ruimte

VLM-jaarverslag 2020

Vlaamse Regering hakt knoop over digitaal kunstmestregister definitief door

Vlaamse Regering hakt knoop over digitaal kunstmestregister definitief door

Ontwerp rond de plannen voor onthaalvoorzieningen en belevingselementen in De Wijers gaat in openbaar onderzoek

Ontwerp rond de plannen voor onthaalvoorzieningen en belevingselementen in De Wijers gaat in openbaar onderzoek

Natuurinrichtingsproject voor herstel Kraenepoel gaat van start

Natuurinrichtingsproject voor herstel Kraenepoel gaat van start

Op afstand en toch verbonden

Op afstand en toch verbonden

Nieuwe begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) zet in op coaching voor en door landbouwers

Nieuwe begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) zet in op coaching voor en door landbouwers

Interview met Sophie Nawara en Bram Van Nevel

Landbouwers als agronatuurbeheerders

Landbouwers als agronatuurbeheerders

“Ook de mensen op het platteland worden er beter van”

Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna

Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna

Resultaten diepte-interviews in verschillende Europese landen en lancering enquête voor alle geïnteresseerde landbouwers

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL