Preview: Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. In de eerste helft van 2019, stond op 86% van de transportdocumenten een geldig analyseresultaat vermeld. Het analyseresultaat was op 14% van de transportdocumenten dus niet in orde en dat cijfer wil de Mestbank snel terugdringen.

Aangepaste regels voor bemesten na de hoofdteelt

Aangepaste regels voor bemesten na de hoofdteelt

Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgt

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus

Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus

Landbouwers leggen meer bloemenstroken aan in 2019

Landbouwers leggen meer bloemenstroken aan in 2019

Groen licht voor uitwerking landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’

Groen licht voor uitwerking landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’

Openbaar onderzoek natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender

Openbaar onderzoek natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender

Infomarkt voor belanghebbenden en geïnteresseerden op dinsdag 25 juni in Denderleeuw

Zuiver water voor De Maten is een feit

Zuiver water voor De Maten is een feit

Feestelijke toelichting site Slagmolen op zaterdag 22 juni

Ondersteuning van de Vlaamse regering voor de tweede fase van het landinrichtingsproject Rupelstreek

Ondersteuning van de Vlaamse regering voor de tweede fase van het landinrichtingsproject Rupelstreek

Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen

Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen

Nieuw Park Langerbrugge-Zuid in Gentse Kanaalzone in de kijker

Nieuw Park Langerbrugge-Zuid in Gentse Kanaalzone in de kijker

Eerste deel inrichtingwerken voor koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid &Kerkbrugge-Oost afgerond

Provinciale toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

Provinciale toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

Inschrijven via VLM-website is verplicht

Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu?

Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu?

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Voor de VLM is een veerkrachtige open ruimte vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL