Skip to Content

1 miljoen euro voor ontwikkeling van een groenpool tussen Brugge en Torhout

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het startschot gegeven voor de recreatieve ontwikkeling van het Vloethemveld en omgeving. Zij keurde het het eerste inrichtingsplan “Moubeek-Vloethemveld” goed. Het projectgebied Moubeek-Vloethemveld ligt tussen tussen de E40 in het noorden, de Torhoutse Steenweg in het oosten, de N32 in het zuiden en de grens Jabbeke-Ichtegem in het westen. Centraal in het gebied bevindt zich het voormalig militair domein Vloethemveld. In de noordoostelijke hoek liggen de private bossen van het Sint-Andriesveld.

Joke Schauvliege: “Dit eerste inrichtingsplan focust op een beter recreatief gebruik voor de bewoners van Jabbeke en Zedelgem rondom het Vloethemveld.”

Zo komt er  in het Vloethemveld een bewegwijzerde wandelroute rond het militair domein. Je vindt er bos, speelbos en een uitkijktoren met zicht op het natuurgebied. Nog dit jaar wordt ook een uitkijkplatform gebouwd met zicht op de restanten van het krijgsgevangenenkamp uit de Tweede Wereldoorlog.

Een ander gedeelte van het Vloethemveld wordt omgevormd tot een ware natuur-en erfgoedsite. De bestaande toegang tot het domein wordt omgevormd tot een onthaalpunt voor wandelaars en fietsers. Een aantal kunstwerken van de krijgsgevangenen zal er permanent te zien zijn. Twee bestaande parkings worden heringericht: de ene langs de Diksmuidse Heerweg en de andere langs de Aartrijkse Steenweg.

Het inrichtingsplan heeft ook als doel om de bossen van het Sint-Andriesveld aantrekkelijker en veiliger te maken. In een deel van de Diksmuidse Heerweg zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Tegelijk ontstaat zo een veilige route naar Brugge voor de schoolgaande jeugd uit Zedelgem. In deze omgeving worden ook een ruiterpad en een picknickplaats in Romeinse stijl aangelegd.

Verder komt er nog een nieuwe ruiterroute tussen Jabbeke en het Vloethemveld, veiliger fiets- en wandelverbindingen tussen Jabbeke, de Maskobossen en het Vloethemveld, en twee nieuwe rustplaatsen voor openluchtrecreanten in Snellegem en Jabbeke.

Langs de Moubeek zal een landbouwer  een landschappelijk geïntegreerd en bufferend waterbergingsbekken realiseren. Ook kunnen landbouwers of eigenaars, die in de ruime omgeving van het Vloethemveld wonen, een subsidie krijgen als zij op eigen terrein bomen, hagen of boszomen aanplanten, dreven opwaarderen of bospoelen graven.

Dit eerste inrichtingsplan zal tegen 2020 grotendeels uitgevoerd zal zijn. Er wordt voorzien in een budget van 1 miljoen euro. Ongeveer 80% hiervan wordt gesubsidieerd door Vlaams minister Joke Schauvliege. De gemeenten Jabbeke en Zedelgem, de provincie West-Vlaanderen, het Provinciaal Opleidingsinstituut voor de Veiligheid en een aantal particulieren dragen samen de overige kosten.

Joke Schauvliege: “Via het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld wordt het domein Vloethemveld uitgebouwd tot een echte ‘groenpool’. De mensen die er wonen, werken en ontspannen, zullen veiliger en aangenamer kunnen wandelen, fietsen of paardrijden. De subsidies zullen alvast een boost geven aan de inrichting van dit landelijk gebied tussen de stad Brugge en de stad Torhout”.

Contacteer ons
Jan Pauwels Woordvoeder kabinet Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Jan Pauwels Woordvoeder kabinet Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL