10 silhouetten als herinneringsplek in Vloethemveld

Landschapskunstproject Atlantikwall krijgt vorm

Tussen de twee groene barakken in Vloethemveld (Zedelgem en Jabbeke) zijn maandag 4 mei tien silhouetten in cortenstaal geplaatst. Ze verbeelden de verscheidenheid van mensen die de geschiedenis van Vloethemveld vormen.

De silhouetten zijn het resultaat van een oproep die de gemeente Zedelgem en Jabbeke, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Landmaatschappij lanceerden in het najaar van 2019. Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem kon de jury het meest overtuigen. Het ontwerp van Andy spreekt aan omdat de silhouetten het individu weerspiegelen en de verscheidenheid van mensen (militairen, krijgsgevangenen, bewakers, …) uit verschillende landen weergeeft. De silhouetten werden uit cortenstaal gemaakt, een materiaal dat verwijst naar het staal dat gebruikt werd voor de ondersteuning van gebouwen en spoorlijnen in Vloethemveld. De kosten voor de realisatie, ongeveer 9.000 euro, worden gefinancierd via het Creative Europe project Atlantikwall (60%), de gemeente Zedelgem betaalt de overige 40%. De VLM zorgde voor de realisatie.

Het Vloethemveld is een natuurgebied van zo’n 330 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners.

De silhouetten werden geplaatst in het kader van het Creative Europe project Atlantikwall als herinnering aan de duizenden militairen en krijgsgevangenen die hier verbleven. Met het project willen we een bijdrage leveren aan de bewustwording over  de persoonlijke impact van oorlogen op mensen en door herinnering de hoop op vrede uitdrukken.  Zo willen we die geladen geschiedenis stap voor stap een plaats geven in het verleden van Zedelgem en Jabbeke.

Wie de silhouetten graag van dichtbij wil ‘ontmoeten’, zal nog even geduld moeten oefenen. Door de coronamaatregelen zijn  de gegidste groepsbezoeken in Vloethemveld opgeschort. De gemeente Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij, Natuur en Bos en VZW Vloethemveld werken de komende maanden aan de inrichting van het onthaalgebouw ‘het Kamphuis’.

 

Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom

Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen, graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Liesbeth Gellinck

Projectleider VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact