13.000 extra bomen en struiken in het Biscopveld

In het provinciedomein Bulskampveld worden deze winter 13.000 extra bomen en struiken geplant. 170 mensen kwamen vandaag een handje helpen op een terrein in de buurt van parking Driekoningen. De beplantingen van deze winter, goed voor 6,2 hectare extra bos op het grondgebied van Beernem en Oostkamp, komen er via het natuurinrichtingsproject Biscopveld.

170 deelnemers, waaronder veel gezinnen met kinderen, tekenden vandaag paraat voor de plantactie in het provinciedomein. Hun opdracht was om 1800 stuks plantgoed de grond in te werken. Het Bezoekerscentrum Bulskampveld trakteerde hen na de wandeling op een ​ themawandeling in de bossen van het provincie-domein.

De 13.000 extra bomen die deze winter worden geplant, komen op drie verschillende terreinen in het provinciedomein, in de buurt van parking Driekoningen, op het grondgebied van Beernem en Oostkamp. Ze zullen zorgen voor gevarieerd bos, bestaand uit o.a. zomereik, haagbeuk, snelgroeiende wilgen, ratelpopulieren en berken. Er komen ook veel struiken die met hun bessen en bloesems interessant zijn voor vogels en insecten (bijv. sleedoorn, Gelderse Roos, hazelaar, meidoorn).

Op het grootste deel van de terreinen wordt er aangeplant in “kloempen”, dat zijn kleine groepjes bomen. Van de 20 à 30 jonge boompjes of struikjes in zo’n ​ groepje, kan op termijn één exemplaar uitgroeien tot een grote boom of “toekomstboom”. De andere bomen en struiken blijven wat kleiner. Tussen de groepjes ontstaat spontaan bos door zaadverspreiding. ​ Deze manier van werken zorgt voor natuurlijke selectie en een meer robuust bos dan wanneer in rijen wordt aangeplant. Alleen aan de buitenrand van de drie percelen wordt er geplant in rechte rijen.

Variatie in landschappen en natuurtypes

De aanplantingen zijn onderdeel van het natuurinrichtingsproject Biscopveld. Dat project loopt in een zone van 1015 hectare die zich uitstrekt van het provinciedomein, met de Aanwijsputten en de vallei van de Bornebeek in Beernem (en een klein stukje Oostkamp) over de Vagevuurbossen in Wingene tot aan de Gulke Putten in Ruiselede. Er komen zeld­zame en bedreigde leefgebieden van planten en dieren voor, zoals goed ontwikkelde bossen, vennen, heide en bloemrijke graslanden. Het natuurinrichtingsproject heeft als doel om die leefgebieden beter in te richten, zodat de kwetsbare natuur er in de toekomst beter kan gedijen.

Het natuurinrichtingsproject mikt tegelijk op bos en op open natuur – heide, waterpartijen en graslanden. De natuur heeft immers baat bij variatie in landschappen en natuurtypes, met overgangen tussen open-gesloten, droog-nat, voedselarm-voedselrijk.

Al sinds 2013 zijn terreinwerken aan de gang. Een greep uit de resultaten:

  • In de Aanwijsputten in Beernem is het water in de vijvers weer helder en op de oevers groeien zeldzame planten. Voor natuurliefhebbers zijn een uitkijktoren en een kijkkamer met zicht op de Aanwijsputten gebouwd.
  • In de Gulke Putten in Wingene floreren op voormalige stortplaatsen bloemrijke graslanden. Er is bij een ​ ven een vlonder gebouwd waar je het waterleven kunt bestuderen.
  • De Bornebeek in Beernem is op sommige plaatsen omgetoverd tot een meanderende beek met veel biodiversiteit. ​
  • Op verschillende plaatsen in de Vagevuurbossen en het provinciedomein Bulskampveld floreert de paarse heide. ​ ​
  • Langs de Boskapeldreef in Wingene zijn werken aan de gang voor de aanleg van de grote Caluwenbroekvijver, die nu al een grote aantrekkingskracht heeft op vogels.

25 hectare extra bos

Ook extra bos is een belangrijke doelstelling in het Biscopveld.

  • Van 2012 tot 2018 werd verspreid over het projectgebied ca. 8 hectare bos aangeplant.
  • Eind 2021 werd een terrein van ca. 3 hectare langs de Beukendreef in Wingene beplant.
  • In 2023 en 2024 komt er nog ca. 8 hectare beplantingen bij in de Vagevuurbossen.

 

Joy Laquière

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact