14,6 miljoen euro voor landbouwers die in 2023 via een beheerovereenkomst werkten aan meer biodiversiteit op hun percelen

Beheerovereenkomst botanisch beheer - ©Vlaamse Landmaatschappij, Matthias Lemmens
Beheerovereenkomst botanisch beheer - ©Vlaamse Landmaatschappij, Matthias Lemmens

Op 30 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2023 van de Vlaamse Landmaatschappij uitbetaald. In totaal ontvingen 3.446 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2023 samen 14,6 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van 9.133 hectare aan maatregelen voor biodiversiteit en landschap in Vlaanderen.

Landbouwers met een beheerovereenkomst versterken op vrijwillige basis en in ruil voor een vergoeding de biodiversiteit, bouwen aan het landschap of dragen hun steentje bij aan verschillende milieudoelstellingen. Zo leggen ze onder andere graskruiden- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen en ​ soortenrijke graslanden aan, en onderhouden ze die. Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Daarnaast zijn er ook veel voordelen voor de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging.

“Dat natuur en landbouw elkaars vijanden zouden zijn is een fabel. Het tegendeel is waar. Het levende bewijs daarvan zijn de beheerovereenkomsten die landbouwers sloten met de Vlaamse Landmaatschappij. In 2023 ging het om bijna 3,5 duizend landbouwers die een vergoeding ontvingen omdat ze een steentje bijdroegen aan de biodiversiteit. Want wat goed is voor onze fauna en flora, is goed voor landbouw en maatschappij”, zegt de Vlaamse minister van Omgeving.

Overzicht van de uitbetaalde vergoedingen en arealen

Onderstaande tabel toont het volledige bedrag aan vergoedingen uitbetaald in 2024 en de oppervlaktes/lengtes per type beheerovereenkomst. De beheerovereenkomsten worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De Europese middelen komen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Type beheerovereenkomst

Uitbetaalde vergoeding

 

Oppervlakte/lengte in 2023

Perceelsrandenbeheer (incl. faunastroken)

€ 8.736.727

59,5 %

4.546 hectare

Faunabeheer

(akker- en weidevogelbeheer & NATURA2000 – hamster & grauwe kiekendief, excl faunastroken)

€ 3.873.915

26,4 %

2.696 hectare

Beheer kleine landschapselementen

(heggen, hagen, knotbomenrij, houtkant, …)

€ 954.474

6,5 %

468 km haag, heg en kaphaag

12 ha houtkant/ houtsingel

7.603 knotbomen

Waterkwaliteit

€ 177.090

1,2 %

754 hectare

Botanisch beheer

€ 785.535

5,4 %

752 hectare

Erosiebestrijding

€ 146.309

1,0 %

373 hectare erosiestrook en strategisch grasland

787 m erosiedam

TOTAAL

€ 14.674.050

100,0 %

9.133 hectare

Alleen de landbouwers die in 2023 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, werden uitbetaald.

Werken aan meer biodiversiteit in landbouwgebied in ruil voor een vergoeding

Landbouwers kunnen aan meer biodiversiteit werken op hun percelen, én daarvoor vergoed worden. De VLM roept landbouwers op om voor 2025 nieuwe beheerovereenkomsten te sluiten. Landbouwers kunnen hun interesse kenbaar maken via het Mestbankloket. Ze doen dat best voor 1 september 2024. Een van de VLM-bedrijfsplanners legt dan een afspraak vast voor vrijblijvend uitleg en advies.

De beheerovereenkomsten bieden vijf jaar lang een zeker inkomen. De vergoedingen voor de meeste beheerovereenkomsten liggen rond de 2000 euro per hectare per jaar.Een beheerovereenkomst sluiten is omkeerbaar. Na de looptijd van 5 jaar kan een landbouwer er altijd voor kiezen om het contract niet te vernieuwen.

Meer informatie

U leest alles over de beheerovereenkomsten op vlm.be/beheerovereenkomsten

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact