Skip to Content
150 ha ingezet om effecten klimaatopwarming tegen te gaan in Grobbendonk en Vorselaar

150 ha ingezet om effecten klimaatopwarming tegen te gaan in Grobbendonk en Vorselaar

Tussen de dorpskernen van Grobbendonk en Vorselaar liggen de gebieden Graafweide en Schupleer. Daar werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de komende jaren aan een robuuste natuurkern. Dat doen we samen met Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, de gemeenten en enkele andere partners. Wat we exact willen bereiken, schreven we in het projectrapport van dit natuurinrichtingsproject. Vanaf 1 oktober gaat dat rapport in openbaar onderzoek.

Robuuste natuur is natuur die tegen een stootje kan. Die past bij het veranderende klimaat. Om Graafweide Schupleer veerkrachtig te maken, is een natte natuur de beste oplossing. Het projectgebied omvat de samenvloeiing van de kleine Nete en de Aa en is een natuurlijk overstromingsgebied. Zo werkt de vallei eigenlijk als een spons: ze slaat water op tijdens natte periodes. Dat verkleint het risico op overstromingen. Het opgeslagen water verkleint ook de impact van meer voorkomende periodes van droogte. Een natte bodem slaat bovendien meer CO2 op. 

Het creëren van extra natte natuur is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte enerzijds en hevige regenval op piekmomenten anderzijds. Het wordt steeds duidelijker dat Vlaanderen worstelt met die twee problemen. Projecten zoals Natuurinrichting Graafweide Schupleer zijn een stuk van de oplossing en betekenen lokaal heel wat voor zowel natuur, recreatie als landbouw."  - Vlaams minister van Omgeving en Recreatie Zuhal Demir

Herstel van natte graslanden, laagveenvegetatie en rietmoerassen maken de natuur in Graafweide Schupleer aantrekkelijk voor specifieke fauna en flora. De bestaande bossen krijgen ruimte om uit te breiden.

Natuur is niet de enige doelstelling van dit project. Ook recreatie en landbouw komen aan bod. Het gebied kent met de priorij O.L.V Ten Troon en de oude Kasteelhoeve twee prachtige historische bouwwerken. Met kleine ingrepen laten we die sites nog meer in het oog springen. Graafweide Schupleer is een bijzonder gebied waar recreanten welkom zijn op voorwaarde dat ze de kwetsbare zones niet verstoren. We informeren de recreanten over de mogelijkheden in de omgeving en sturen ze de juiste richting op door een goede ontsluiting. Zo hebben wandelaars, fietsers of kajakkers in de toekomst nog meer kans op een toevallige ontmoeting met een ijsvogel of zelfs een bever. 

Omdat landbouw ook belangrijke functie vertolkt in de vallei, zetten we in op een flankerend landbouwbeleid. Daarbij geven we landbouw en natuur de ruimte om duurzaam naast elkaar te bestaan. Dat doen we door gericht gronden te ruilen, de inrichting te veranderen of andere compensatie te bieden voor mogelijk waardeverlies. Om gronden uit te ruilen, is er een grondenbank opgestart, specifiek voor dit project.

Vanaf 1 oktober stellen we het projectrapport voor dat het toekomstbeeld en de doelstellingen beschrijft. Ook maatregelen om die doelstellingen te bereiken namen we op in dit rapport. Na goedkeuring van het projectrapport stellen we een gedetailleerd en concreet projectuitvoeringsplan op, dat verdere maatregelen beschrijft. Ook dat projectuitvoeringsplan gaat nog in openbaar onderzoek.

Kleine ingrepen in het gebied zijn al mogelijk zijn na de goedkeuring van het projectrapport. De grootschalige werken starten ten vroegste in 2025.

Tussen 1 oktober en 30 oktober is het projectrapport raadpleegbaar bij de gemeenten of via www.vlm.be/graafweideschupleer. Voor geïnteresseerden organiseren we een infowandeling aan de kasteelhoeve van Grobbendonk op 3 oktober. Wil je een vraag of opmerkingen kwijt aan een projectmedewerker? Dan kan tijdens de zitdagen.

Inschrijven voor de wandeling of de zitdagen kan op www.vlm.be/graafweideschupleer.

 

 

Contacteer ons
Els Remans projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Dries Van Hecke Communicatiespecialist, Vlaamse Landmaatschappij
Els Remans projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Dries Van Hecke Communicatiespecialist, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL