Goedkeuring subsidies landinrichting natuurgebied Schansbroek

Vrijdag 13 januari 2017 — Minister Schauvliege geeft groen licht voor de uitvoering van de werken in het buurtpark van Schansbroek in Genk. In maart kan de tweede fase van de werken in het gebied starten. Schansbroek ligt in het noorden van de regio De Wijers. Door de goedkeuring van de subsidies komt het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei in een stroomversnelling.

Het Schansbroek is een natuurgebied in de schaduw van de André Dumont-mijn in Waterschei (Genk). Het is het brongebied van de Stiemerbeek, een van de belangrijke beekvalleien in het vijverrijke gebied De Wijers (midden Limburg). Door de steenkoolontginning in het verleden is de ondergrond verzakt en kan het water van de Stiemerbeek niet meer op natuurlijke wijze wegvloeien. Dat water wordt momenteel weggepompt naar de lagergelegen Stiemerbeek.

De Vlaamse overheid, de stad Genk, Natuurpunt vzw en Europa willen samen de vallei van de Stiemerbeek ontwikkelen tot een langgerekt stedelijk park met een hoge natuurwaarde en veel belevingsmogelijkheden. Het park zou als een blauw-groene ader de verschillende strategische stadssites (C-mine, Thorpark, Sportpark,…), wijken en natuurgebieden kunnen verbinden.

Op 17 juni 2014 heeft de toenmalige Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur het inrichtingsplan Schansbroek goedgekeurd. Daarmee gaf de minister aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om het Schansbroek in te richten om de wateroverlast voor de buurt en de verdroging in het natuurgebied aan te pakken. De VLM heeft samen met de stad Genk, Natuurpunt vzw, provincie Limburg en de buurtbewoners dit plan verder uitgewerkt tot concrete inrichtingsvoorstellen. Ook Europa investeert mee via het LIFE+ project Green4Grey.

Vorig jaar werden de eerste werken in Schansbroek uitgevoerd. In het natte elzenbroekbos zijn er knuppelpaden aangelegd, zodat wandelaars ook kunnen genieten van deze natuur. Voor de fietsers is er een nieuwe verbinding aangelegd tussen het Thorpark en As.

 

Aanleg buurtpark Schansbroek

Met de goedkeuring van de subsidies door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw starten de werken van de tweede fase in maart. Die werken omvatten het herstel van de voormalige mijnbekkens, de historische schans en de heraanleg van het buurtpark. Het ontwerp voor het buurtpark werd samen met de buurtbewoners en huidige en toekomstige doelgroepen uitgetekend tijdens verschillende workshops. Zij kozen voor de aanleg van volkstuinen, speelelementen voor de kinderen en verschillende voorzieningen voor de bewoners van het dienstencentrum de Steymer zoals wandelpaden, petanque, … Ook de voetbalclub krijgt een nieuw gedraineerd  voetbalveld. Zo wordt het buurtpark omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen zoals de omwonenden,  voetballers, werknemers van het Thorpark, gezinnen, tuiniers … met aandacht voor jong en oud. De wallen van de Schans worden meer vrijgezet zodat deze duidelijker in het landschap aanwezig zullen zijn. Het waterpeil van de ringgracht wordt op een constant waterniveau gebracht.

Vlaanderen investeert fors, maar ook de stad Genk en Europa dragen bij in Schansbroek

De kostprijs voor fase 2 is 990.740 euro. Vlaanderen betaalt hiervan het grootste deel, met name  520.247, 01 euro. De overige kosten worden gedragen door de stad Genk die 329.214,57 euro betaalt en Europa. Europa investeert via het LIFE + project Green4Grey 141.278,48 euro. Met dit Life+ project investeert de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek

Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke at Vlaamse Landmaatschappij regio Oost
Stijn Hermans Projectleider at Vlaamse Landmaatschappij regio Oost