Skip to Content

Project LIFE Belini goedgekeurd

De Europese Commissie heeft het project LIFE Belini goedgekeurd.

Met dit project investeert Europa samen met Vlaanderen, Brussel en Wallonië fors voor proper water in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) greep deze opportuniteit om samen met andere Belgische partners (waaronder de Vlaamse Landmaatschappij) een ambitieus project op te zetten voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken, genaamd LIFE Belini.
Dit project omvat een groot aantal verschillende maatregelen die, naast het verbeteren van de waterkwaliteit, ook bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een verdere beperking van het risico op overstromingen. De Europese subsidiëring maakt het nu mogelijk om versneld aan het werk te gaan.

De VLM zal binnen dit project ook zijn instrumenten inzetten om gebiedsgericht te werken rond waterkwaliteit en -kwantiteit samen met de andere projectpartners: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Waterwegen & Zeekanaal, Leefmilieu Brussel, Hydrobru en Service Public de Wallonie.

Daarbij zal de VLM binnen het Europese project op een innovatieve, geïntegreerde wijze over de diensten heen werken, waarbij de Mestbank, Beheerovereenkomsten, Bedrijfsadvies en Projectrealisatie binnen Regio Oost betrokken zullen worden.

De volgende acties staan binnen het projectgebied op het programma:

  • Geïntegreerde aanpak van twee rode MAP-meetpunten in het Dijlebekken door de dienst Bedrijfsadvies
  • Controle op nitraatvervuiling in cruciale punten door de dienst Handhaving
  • Erosie problematiek verder aanpakken binnen het Dijle- & Zennebekken door in het haarvatenstelstel (grachten, kleine waterlopen) te werken door de dienst Beheersovereenkomsten.
  • Inrichtingsplannen opmaken en tot uitvoering brengen rond watergerelateerde thema's voor projectgebieden binnen de Vlaamse Rand en het Plateau van Moorsel door de dienst Projectrealisatie:   
  • Molenbeekvallei in BEERSEL, SINT-GENESIUS RODE: waterbuffering, vismigratieknelpunten, openleggen van beken en natuurlijk karakter waterlopen herstellen  
  • Ijsevallei in HOEILAART, OVERIJSE, HULDENBERG: valleiherstel, structuurkwaliteit waterloop, waterkwaliteit en watergebonden biodiversiteit
  • Maalbeekvallei in GRIMBERGEN: vismigratieknelpunten, verbeteren waterkwaliteit, extra buffercapaciteit voor water

Voor de VLM betekent dit project een totaal budget van 2,5 miljoen voor inrichting en personeelsfinanciering waarvan de helft door Europa betaald wordt.
Om versneld een betere waterkwaliteit te bereiken, investeren alle partners nu achttien miljoen euro extra gespreid over de komende tien jaar.
De Europese Commissie komt met meer dan de helft van dat bedrag over de brug.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL