Start fase twee werken buurtpark Schansbroek Genk

Herinrichting buurtpark Schansbroek Genk

Het Schansbroek is een natuurgebied dat gelegen is in de schaduw van de André Dumont mijn in Waterschei, in het noorden van de regio De Wijers. Aan de rand van dat natuurgebied ligt het buurtpark Schansbroek. Dat gebied lag er de laatste jaren verwaarloosd bij. De buurtbewoners zien heel wat kansen voor ontmoeting, ontspanning, tuinieren, natuurbeleving en sportinfrastructuur.

Gezien de toekomstige ontwikkelingen op de mijnsite is het  wenselijk dat dit natuurgebied een make-over krijgt. In 2016 werden al nieuwe wandelpaden en fietspaden aangelegd. Nu start een tweede fase van werken in het gebied. 

De werken kaderen in  het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei van de Vlaamse Landmaatschappij. De Vlaamse overheid investeert op die manier samen met haar partners bijna 1 miljoen euro in het buurtpark.

Aanleg buurtpark Schansbroek

Het buurtpark Schansbroek zal een echte metamorfose ondergaan. Het ontwerp voor het buurtpark werd samen met de buurtbewoners uitgetekend tijdens verschillende workshops. Zij kozen voor de aanleg van volkstuinen, speelelementen voor de kinderen en verschillende voorzieningen voor de bewoners van het dienstencentrum de Steymer, zoals wandelpaden, petanque,… Ook de voetbalclub krijgt een nieuw gedraineerd voetbalveld. Zo wordt het buurtpark omgebouwd tot een kwaliteitsvolle ontmoetingsplek voor iedereen:  omwonenden, voetballers, werknemers van het Thorpark, gezinnen, tuiniers… . Ook de wandelaars kunnen in de toekomst genieten van dit nieuwe wandelgebied. Daarnaast worden ook de voormalige mijnbekkens en de historische schans hersteld. De wallen van de Schans  zullen zo duidelijker in het landschap aanwezig zijn.

Vlaanderen investeert fors, samen met de stad Genk en Europa

De kostprijs voor de uitvoering van deze fase van de werken  bedraagt 991.000 euro. Vlaanderen betaalt daarvan het grootste deel, met name 520.000 euro. De overige kosten worden gedragen door de stad Genk die 330.000 euro betaalt. Europa investeert via het LIFE+ project Green4Grey 141.000 euro. Met dat LIFE+ project investeert de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners in groene en blauwe landschapselementen in de Wijers en in de Vlaamse Rand rond Brussel. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek. Meer info via www.green4grey.be.

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact