Start afbraak oud Clubhouse Elektrabel in Langerbrugge

Start afbraak oud Clubhouse Elektrabel in Langerbrugge

Donderdag 23 maart 2017 — Na een tijd van plannen is de tijd van uitvoeren aangebroken. Vanaf deze week wordt het clubhouse van de werknemers van de voormalige Electrabelsite in Langerbrugge afgebroken. Met de afbraak van de gebouwen komt de realisatie van een park voor de bewoners van de wijk Herryville, Kerkbrugge en Langerbrugge weer een stapje dichterbij.

In eerste instantie werden gisteren de enkele onderdelen met asbest opgebroken en verwijderd, daarna volgt de rest van het gebouw. Aansluitend worden de aangeduide struiken en enkele bomen gerooid (exoten). Als laatste worden de afsluitingen, verlichtingselementen, verhardingen enz. opgebroken. De uitvoeringstermijn is 30 werkdagen

De afbraak van het clubhouse is een voorbereidend werk voor de realisatie van het parkgebied Langerbrugge-Zuid. Dit parkgebied is een koppelingsgebied, een verbindingsgebied tussen de woonkernen van Kerkbrugge-Langerbrugge enerzijds en de achterliggende industrieterreinen Grote Nest en de voormalige Electrabelsite anderzijds. Dit gebied zal ook een belangrijke verbindende waarde hebben.

In een eerste fase wordt er een veilige fietsverbinding aangelegd tussen het veer van Langerbrugge en de Doornzeelsestraat. In een latere fase zal het veer van Langerbrugge worden verbonden met het veer van Terdonk via een veilige verbinding langs de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid, Kerkbrugge-Oost, Doornzele-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde.

In het nieuwe parkgebied zal elk zijn plekje vinden. De speelboszone voor de kleintjes komt bij de wijk Herryville, de voetballers zullen hun hartje kunnen ophalen in de centrale zone van de voormalige cyclopiste die we zichtbaar maken in het landschap. Ook voor de supporters voorzien we ruimte.. Verder worden een aantal wandellussen aangelegd. De natuurzone zal bereikbaar zijn via een knuppelpad.

Na de afbraak van het clubhouse zullen de eigenlijke inrichtingswerken starten in het najaar van 2017.

Els Seghers Celhoofd Communicatie at Vlaamse Landmaatschappij, regio West