Skip to Content

Start afbraak oud Clubhouse Elektrabel in Langerbrugge

Start afbraak oud Clubhouse Elektrabel in Langerbrugge

Na een tijd van plannen is de tijd van uitvoeren aangebroken. Vanaf deze week wordt het clubhouse van de werknemers van de voormalige Electrabelsite in Langerbrugge afgebroken. Met de afbraak van de gebouwen komt de realisatie van een park voor de bewoners van de wijk Herryville, Kerkbrugge en Langerbrugge weer een stapje dichterbij.

In eerste instantie werden gisteren de enkele onderdelen met asbest opgebroken en verwijderd, daarna volgt de rest van het gebouw. Aansluitend worden de aangeduide struiken en enkele bomen gerooid (exoten). Als laatste worden de afsluitingen, verlichtingselementen, verhardingen enz. opgebroken. De uitvoeringstermijn is 30 werkdagen

De afbraak van het clubhouse is een voorbereidend werk voor de realisatie van het parkgebied Langerbrugge-Zuid. Dit parkgebied is een koppelingsgebied, een verbindingsgebied tussen de woonkernen van Kerkbrugge-Langerbrugge enerzijds en de achterliggende industrieterreinen Grote Nest en de voormalige Electrabelsite anderzijds. Dit gebied zal ook een belangrijke verbindende waarde hebben.

In een eerste fase wordt er een veilige fietsverbinding aangelegd tussen het veer van Langerbrugge en de Doornzeelsestraat. In een latere fase zal het veer van Langerbrugge worden verbonden met het veer van Terdonk via een veilige verbinding langs de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid, Kerkbrugge-Oost, Doornzele-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde.

In het nieuwe parkgebied zal elk zijn plekje vinden. De speelboszone voor de kleintjes komt bij de wijk Herryville, de voetballers zullen hun hartje kunnen ophalen in de centrale zone van de voormalige cyclopiste die we zichtbaar maken in het landschap. Ook voor de supporters voorzien we ruimte.. Verder worden een aantal wandellussen aangelegd. De natuurzone zal bereikbaar zijn via een knuppelpad.

Na de afbraak van het clubhouse zullen de eigenlijke inrichtingswerken starten in het najaar van 2017.

Contacteer ons
Els Seghers Celhoofd Communicatie, Vlaamse Landmaatschappij, regio West
Els Seghers Celhoofd Communicatie, Vlaamse Landmaatschappij, regio West
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL