Inrichting pastorie en stoomzagerij Laakdal

Inrichting van de omgeving van de Pastorie en de Stoomzagerij in ​ Laakdal

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft het landinrichtingsplan ‘Pastorie en Stoomzagerij’ goedgekeurd. Op basis van dat plan wordt de omgeving van de site van de pastorie en die van de oude Stoomzagerij ingericht. Beide sites zullen deel uit maken van het recreatieve netwerk de Merode. 

De voormalige pastorie en het oudste schooltje liggen in het centrum van Vorst-Meerlaar. De pastorie werd in 1804-1808 door Norbertijnen gebouwd op de plaats van de “Kapelleschans”, een 17e -eeuwse schans met schanshuis. De ringgracht die vroeger rond de schans lag, is nog bewaard gebleven tot in de jaren ’50. Naast de pastorie is er een klein schoolgebouw bestaande uit één klaslokaal en een tweede kamer met een open haard en een bakoven. Mogelijks is dat het oudste schoolgebouw uit de Kempen.

De inrichting van de buitenomgeving sluit aan bij de nieuwe functie van de pastorie, die dienst zal doen als dagopvang voor senioren en als noodopvang.  De tuin van de pastorie wordt nog aantrekkelijker gemaakt door het voorzien van moestuinbakken, een aantal speelelementen en nieuwe zitbanken. De voormalige ringgracht wordt deels zichtbaar gemaakt. De bestaande wandelpaden worden toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Verder zal de pastorie beter zichtbaar worden door het opsnoeien van de bomen langs de voorzijde van het gebouw en wordt de parking heraangelegd. De pastorietuin wordt een aangename startplaats in het wandelnetwerk de Merode.

De voormalige stoomzagerij in de Heistraat is enig in zijn soort in Vlaanderen. Een aantal fabriekshallen, verschillende werktuigen en een stoommachine van rond 1900 zijn bewaard. Het is een uniek voorbeeld van de stoomgeneratie en van werktuigen van Belgisch fabricaat van de periode tussen 1900 en de Tweede Wereldoorlog.

Met de aanleg van de omgeving willen we de geest van de vroegere industriële site weer tot leven brengen. Machines en boomstammen zullen inspiratie leveren voor (educatieve) belevingselementen. Picknickbanken en zitbanken zorgen voor een aangename ontmoetingsplaats voor wandelaars en fietsers maar ook voor de wijkbewoners.

De restauratie van de sites zal gefaseerd verlopen. Eerst komen de gebouwen aan de beurt. Die worden gerestaureerd door de gemeente, met subsidies van Onroerend erfgoed gerestaureerd. Daarna wordt de buitenomgeving ingericht. 

De kostprijs voor de heraanleg van de buitenomgeving van beide sites bedraagt 349.507 euro. Vlaanderen betaalt daarvan 237.504 euro, de gemeente Laakdal neemt 112.003 euro voor haar rekening. De provincie Antwerpen zorgt voor bewegwijzering naar het wandel- en fietsroutenetwerk.

De restauratie van de buitenomgeving van beide beschermde gebouwen past in het uitvoeringsprogramma voor het gebied de Merode.  Dat gebied is immers niet alleen een prachtig stuk natuur- en cultuurlandschap,  het is ook rijk aan heel wat  cultureel en onroerend erfgoed.   

Om het industriële erfgoedverhaal aanschouwelijk te maken voor de bezoekers, komt er nog een belevingsstudie in samenwerking met de gemeente, erfgoedcel k.ERF, Kempens Landschap vzw en de Vlaamse Landmaatschappij. De gemeente zal in de gebouwen onder meer een toeristische verhuurdienst inrichten zodat je met elektrische voertuigen het mooie Merodegebied kan verkennen.

Quote Gerda Broeckx, schepen van cultuur en toerisme:

"Ook het V.V.V., onze toeristische partner, beschouwt dit project als een meerwaarde voor Laakdal.  Aanvullend aan hun eigen realisaties, zoals een picknickhut in elke deelgemeente, de uitgestippelde wandelingen en routes, de sterke uitbouw van het geocache-netwerk, zal de verfraaiing van pastorij en zagerij deze initiatieven versterken.  Naast het klompenmuseum in Veerle (beheerd door de Vrienden van het Museum vzw) zetten deze twee sites Laakdal op de toeristische kaart van het Merodegebied." 

Hoy-Ming To

Projectleider de Merode, Vlaamse Landmaatschappij

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke , Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact