Overheid pakt Molenbeekvallei aan in Beersel en Sint-Genesius-Rode

 

De Molenbeekvallei in Beersel en Sint-Genesius-Rode is nog een van de mooiere plekken dicht bij Brussel. Maar extreme weeromstandigheden, de klimaatopwarming en de toenemende betonnering spelen de vallei de laatste jaren parten. Regelmatig stonden de dorpskernen van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg onder water, net als andere zones in de onmiddellijke omgeving van de Molenbeek, zoals de Herisemmolen, de wijk Gravenhof en de industriezone in Lot.

De Vlaamse overheid grijpt nu in. Minister Schauvliege keurde zonet het landinrichtingsplan voor de Molenbeekvallei goed. Dat totaalplan wordt de volgende jaren op het terrein gerealiseerd. De Vlaamse Landmaatschappij is de stuwende kracht achter het plan, maar de maatregelen worden gerealiseerd in samenwerking met heel wat partners: beide gemeenten, andere Vlaamse overheidsdiensten, de provincie, enz. Ook de Europese Unie draagt financieel bij.

Het plan bevat heel wat maatregelen, verdeeld over negen verschillende deelzones vanaf de bron van de Molenbeek in het Zoniënwoud tot de monding in de Zenne. De verschillende maatregelen moeten de wateroverlast in de streek op termijn aanzienlijk verminderen, maar hebben ook aandacht voor de andere kwaliteiten van de Molenbeekvallei. De vallei wordt versterkt op het vlak van natuur, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Het gebied wordt beter doorwandelbaar en er komen veilige fietsverbindingen. Er gaat aandacht naar de talloze watermolens die de Molenbeek telde, de toeristische troeven worden versterkt en er wordt ook gedacht aan extra natuurlijke speelplekken.

Met de opmaak van de plannen is eind 2013, begin 2014 gestart. Een brede visie voor de open ruimte in de Molenbeekvallei is uitgemond in uitvoerig overleg met de verschillende mogelijke partneroverheden en zo kreeg het landinrichtingsplan voor de Molenbeek stilaan vorm.

De meest strategische deelprojecten zijn de inschakeling van de Geevaertvijver in Sint-Genesius-Rode in het waterbergingssysteem, natuurlijke waterberging in de Alsembergse Beemd en de optimalisatie van het bestaande provinciaal wachtbekken in Elsemheide. Voorts wil de VLM ook met het oog op waterberging een vijver, eigendom van de VUB-ULB, verwerven voor bijkomende waterberging. Zulke waterbergingsmaatregelen zijn ook gepland in de vallei van de Kwadebeek en het openleggen van de Molenbeek in de Vanderveldenlaan en het provinciedomein Huizingen dragen daar ook toe bij. Voor elk van die projecten werd een totaalontwerp uitgewerkt, waarbij naast waterberging ook ecologie, wandelen, spelen, … mee ontworpen zijn.

Bijna 8 miljoen euro

Het totale project zal bijna 8 miljoen euro kosten. Minister Schauvliege neemt daarvan met het budget landinrichting 3,2 miljoen euro voor haar rekening. Andere financierende partners zijn de provincie Vlaams-Brabant (1,5 miljoen euro), de gemeente Beersel (1,4 miljoen euro) en de gemeente Sint-Genesius-Rode (0,8 miljoen euro), de visserijcommissie van het Agentschap voor Natuur en Bos (0,4 miljoen euro), de Vlaamse Milieumaatschappij (0,16 miljoen euro) en het vormingscentrum Destelheide (0,08 miljoen euro). Ook Europa draagt een steentje bij via het recent goedgekeurde LIFE-project Belini (0,35 miljoen euro).

Niet alleen voor de financiering wordt samengewerkt, ook de uitvoering van de verschillende deelprojecten gebeurt door meerdere partners. Naast de Vlaamse Landmaatschappij zijn ook de gemeenten Beersel en Sint-Genesius-Rode en de provincie Vlaams-Brabant uitvoerder.

De Vlaamse Landmaatschappij gaat in een eerste fase de Alsembergse Beemd, de Geevaertvijver, de VUB-ULB-vijver en de projecten rond Wauweringen, Eikenheide en Destelheide uitvoeren. De eerste spade in de grond mag eind 2018, begin 2019 verwacht worden.

 

Ingrid Beerens

Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact