Abdijstie van Averbode wordt de centrale onthaalzone tot het gebied de Merode

OPENING SITE POORT AVERBODE

Na een tweetal jaren zijn de werken rondom de Abdij van Averbode afgerond en kan de site haar rol gaan vervullen als centrale onthaalzone tot het gebied de Merode. Het onthaalplein voor de abdijpoort verwelkomt vanaf nu alle toeristen en recreanten op een veilige manier en de vernieuwde, autovrije Abdijstraat (= ‘Lekdreef’) biedt ruim plaats aan de gekende ijskarretjes en haar bezoekers.

Einde van de werken in de omgeving van de abdij

De Abdij van Averbode heeft de laatste jaren een hele metamorfose ondergaan, zowel binnen als buiten de muren. De abdijgemeenschap zelf zorgde al voor een nieuwe blikvanger met de spiegelvijver en recent bouwde ze haar werking verder uit met het belevingscentrum rond het Moment. Ook de buitenomgeving werd de voorbije periode grondig aangepakt. Het Vlaams gewest engageerde zich om in het kader van het landinrichtingsproject de Merode prinsheerlijk platteland een samenwerking op te starten met de stad Scherpenheuvel-Zichem om de directe omgeving van de abdij op te waarderen. Ook het Agentschap voor wegen en verkeer, NV De Vijvers, Natuurpunt vzw, Kempens Landschap vzw, de Abdij van Averbode vzw en de gemeenten Laakdal en Tessenderlo participeerden. Een totaalbedrag van € 2.103.680,21 werd geïnvesteerd.

Met de oplevering van het verkeersvrij plein voor de abdijpoort en de Abijstraat (Lekdreef) komt nu een einde aan de werken rondom de abdij. Binnen het project werden heel wat werken uitgevoerd zoals een veilige fietsverbinding naar Gerhagen en wandelverbinding naar het Klompenmuseum, zichtassen werden gerealiseerd naar Kroningskapel, naar de abdij en het natuurgebied Averbode Bos & Heide. Het parkeren werd gestructureerd met de nieuwe Uitgeverijparking en een parkeerroutesysteem. Binnen het natuurgebied werden ook bijkomende inrichtingswerken uitgevoerd in het kader van natuurbeleving en -beheer

De laatste werken zorgden vooreen nieuw verkeersvrij plein voor de abdijpoort, met ruimte om toeristen en recreanten veilig te onthalen. Daarnaast werd de Lekdreef autovrij gemaakt en werden nieuwe standplaatsen voor de ijskarretjes gerealiseerd. Voor de inrichting werd gebruik gemaakt van de verschillende elementen in Merode-huisstijl, die eerder al werden gebruikt binnen en buiten de abdij, en voor de plantvakken werd robuuste graniet gebruikt, zodat de randen ook gebruikt kunnen worden als zitplaats door de duizenden liefhebbers van Lekdreef-ijsjes, die de site jaarlijks bezoeken.

Abdijsite als centrale onthaalzone tot het gebied de Merode

Door de afronding van de werken kan de hele site haar functie gaan vervullen als poort tot het gebied de Merode. Op deze plaats kunnen bezoekers toekomen en vertrekken voor een uitstapje, zowel naar Hageland, de Kempen als naar Limburg. Enkele infoborden zetten de bezoekers op weg voor hun bezoek aan de streek. Daarnaast neemt de abdij ook een rol op door in haar belevingscentrum toeristische informatie aan te bieden uit de Merode en over de drie toeristische regio’s die elkaar hier ontmoeten.

De abdij van Averbode was in het verleden al een populaire bestemming en krijgt daar dus nu nog een functie bovenop. Het wordt een moderne, aangename onthaalzone in het hart van de Merode, op het kruispunt van drie provincies.

Nieuwe, autovrije Lekdreef

Tot slot werd ook de Abdijstraat of Lekdreef grondig aangepakt. De dreef werd heringericht en autovrij gemaakt. Voor de ijskarretjes werden enkele nieuwe standplaatsen ingericht en de nodige infrastructuur werd voorzien. Zo  kunnen bezoekers rustig van een ijsje genieten, zonder gevaar van voorbijrijdende auto’s. Bezoekers voor de Lekdreef kunnen parkeren in de omliggende parkings (Uitgeverijplein, scouts, dorpsplein, De Vijvers) die zijn aangegeven in een parkeerroutesysteem. Voor andersvaliden werden voldoende parkeerplaatsen bovenaan de Poortbergstraat voorzien, vlakbij de ijskarretjes.

Officiële opening

Hoewel de vernieuwde abdijomgeving al enkele weken opnieuw volledig toegankelijk is, werd op 28 april de hele site officieel geopend door het afdelingshoofd van de Vlaamse Landmaatschappij, de burgemeesters van Scherpenheuvel-Zichem, Laakdal en Tessenderlo en door de gedeputeerden van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

Hoy-Ming To

Projectleider de Merode, Prinsheerlijk platteland, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact