Prijs voor Dorpskracht. projecten die duurzame dorpsontwikkeling stimuleren

Prijs voor Dorpskracht: projecten die duurzame dorpsontwikkeling stimuleren

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt 17.500 euro uit voor de wedstrijd ‘Prijs voor Dorpskracht 2017’. Het winnende dorp ontvangt 10.000 euro, het tweede en derde geselecteerde project krijgt respectievelijk 5.000 en 2.500 euro. Ingediende dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp verbeteren en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. Geïnteresseerde verenigingen, lokale dorpsbesturen en bewonersgroeperingen kunnen tot en met 30 juni 2017 projecten indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

De deelnemende dorpen mogen maximaal 5.000 inwoners tellen. Vervolgprojecten, die zijn gebaseerd op een succesvol eerder project in het dorp, behoren ook tot de mogelijkheden. De ‘Prijs voor Dorpskracht 2017’ zal gaan naar een project dat via maatwerk en participatie duurzame dorpsontwikkeling stimuleert.

Mogelijke uitdagingen voor een project kunnen zijn:

 • leegstand en verkeersdrukte in de kern
 • verdwijnen van detailhandel en basisvoorzieningen
 • vergrijzing en ontgroening
 • klimaatmitigatie en -adaptatie
 • verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen en landschap
 • woonkwaliteit en transitie naar duurzame energie
 • (vervoers)armoede
 • behoud van sociaal-culturele dorpsidentiteit en betrokkenheid
 • sociale cohesie en inclusie van kansengroepen en nieuwkomers
 • lokale voedselvoorziening
 • verstedelijkingsdruk en verlies aan open ruimte

Uit de ingediende projecten wordt per provincie één project geselecteerd, nadien kiest een vakjury de drie laureaten. De winnaar zal bovendien deelnemen aan de Europese dorpsvernieuwingswedstrijd 2018.

Verenigingen, lokale besturen of bewonersgroeperingen kunnen hun project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij tot en met 30 juni 2017. De winnaar wordt in december 2017 bekend gemaakt. 

Joke Schauvliege: “De steun voor de Prijs voor Dorpskracht past in mijn dorpenbeleid. Ik stimuleer de aandacht voor het dorp als leefgemeenschap met eigen, specifieke noden en een eigen identiteitsgevoel. Een effectief dorpenbeleid biedt maatwerk bij het inspelen op de specifieke, lokale noden en heeft verschillende dimensies (stedenbouwkundig, economisch, sociaal, …). Het opzetten en uitvoeren van gedegen, participatieve trajecten kan een belangrijke succesfactor zijn voor het realiseren van het gewenste maatwerk. De wedstrijd ‘Prijs voor Dorpskracht 2017’ is een interessant experiment dat de nodige steun verdient.”

Contacteer ons
Jan Pauwels Woordvoerder, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Jan Pauwels Woordvoerder, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL