Skip to Content

Zellik krijgt meer wandelmogelijkheden en meer groen

Investering van 600.000 euro in open ruimte

In een randstedelijke omgeving zijn groene ruimten essentieel voor de gezondheid van mens en dier. Minister Schauvliege gaf de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om een plan uit te werken en te investeren in het behoud en herstel van de open ruimten in Zellik, deelgemeente van Asse. De eerste werken vingen aan op dinsdag 2 mei.

De valleien van de Molenbeek en de Maalbeek zijn de groen-blauwe linten in het landschap die de komende maanden worden aangepakt en heringericht. Vanaf dinsdag 2 mei worden enkele wandelwegen heraangelegd, het project Breughelbroek wordt uitgebreid en het Molenbeekdal wordt heringericht. Die initiatieven maken deel uit van het landinrichtingsproject ‘Molenbeek-Maalbeek’, dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Asse op touw zetten in nauwe samenwerking met VELT, Natuurpunt Asse en het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC).

Wandelaars en fietsers op zoek naar ontspanning maken gretig gebruik van de resterende waardevolle stukjes natuur in Zellik en omgeving. Maar heel wat openruimtegebieden zijn nog slechts relatief kleine snippers. Door die snippers ecologisch en recreatief te verbinden ontstaat er een groter geheel dat de verstedelijkingsdruk beter kan weerstaan.  Samen met de gemeente Asse voert de Vlaamse Landmaatschappij de volgende maanden een eerste reeks maatregelen uit. Het Breughelbroek  in Zellik wordt een stukje groter. De brede verkeersdrempel bij het begin van het park wordt mee ingelijfd in het park. Op die manier pakt men de onveilige verkeerssituatie aan en de nieuwe parkruimte krijgt meteen ook een hondenloopzone waar honden vrijuit kunnen rondlopen.

Tussen de Kortemansstraat en Theodoor Coppenstraat zullen wandelaars opnieuw over enkele trage wegen kunnen wandelen. Ter  hoogte van de Kerklaan komt er een klein rustpunt waar het aangenaam vertoeven is.

Molenbeekdal is momenteel een brede betonweg. Die wordt volledig heringericht: er komt een vrijliggend fietspad, afgescheiden van de weg met een brede groene buffer, waardoor het een aangename fietsverbinding vormt richting Kerremanspark. De twee bestaande parkings worden heraangelegd voor personenwagens, maar met voldoende aandacht voor het omliggende landschap.

Ook wordt werk gemaakt van een verkeersveilige inrichting van het kruispunt aan de Kortemansstraat. De aanwezige talud krijgt een glooiender, flauwer profiel en de aanleg van kasseistroken zal zorgen voor een verkeersvertragend effect.  

De totale investering van die eerste werken in het kader van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek loopt op tot zo’n 592.000 euro. 70 % daarvan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid via het budget van minister Joke Schauvliege. De gemeente Asse staat in voor de restfinanciering van 30% of zowat 177.000 euro.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Communicatie
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Communicatie
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL