300 000 euro voor nieuwe projectoproep volkstuinen 2017

300.000 euro voor projectoproep volkstuinen 2017

Zaterdag 27 mei 2017 — Minister Joke Schauvliege trekt in 2017 opnieuw 300.000 euro uit voor een projectoproep voor volkstuinen.De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector. Aanvragen kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingediend worden tot en met 17 september.

Focus op jongeren of welzijnssector

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2017 opnieuw een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

De minister lanceerde de nieuwe projectoproep tijdens de opening van de moestuin van vzw Ter Hovingen in Gentbrugge op zaterdag 27 mei.

Joke Schauvliege: "Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten, en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen.

Uit het grote succes van de vier vorige projectoproepen volkstuinen blijkt ook dat mensen baat hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit te kweken en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging te doen.

Wij hopen met deze vijfde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Projectaanvraag indienen bij Vlaamse Landmaatschappij vanaf 1 juni 2017

Vanaf 1 juni tot en met 17 september kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder at Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie