300 000 euro voor nieuwe projectoproep volkstuinen 2017

300.000 euro voor projectoproep volkstuinen 2017

Minister Joke Schauvliege trekt in 2017 opnieuw 300.000 euro uit voor een projectoproep voor volkstuinen.De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector. Aanvragen kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingediend worden tot en met 17 september.

Focus op jongeren of welzijnssector

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2017 opnieuw een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

De minister lanceerde de nieuwe projectoproep tijdens de opening van de moestuin van vzw Ter Hovingen in Gentbrugge op zaterdag 27 mei.

Joke Schauvliege: "Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten, en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen.

Uit het grote succes van de vier vorige projectoproepen volkstuinen blijkt ook dat mensen baat hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit te kweken en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging te doen.

Wij hopen met deze vijfde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Projectaanvraag indienen bij Vlaamse Landmaatschappij vanaf 1 juni 2017

Vanaf 1 juni tot en met 17 september kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met