Skip to Content

300 000 euro voor nieuwe projectoproep volkstuinen 2017

300.000 euro voor projectoproep volkstuinen 2017

Minister Joke Schauvliege trekt in 2017 opnieuw 300.000 euro uit voor een projectoproep voor volkstuinen.De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector. Aanvragen kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingediend worden tot en met 17 september.

Focus op jongeren of welzijnssector

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2017 opnieuw een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

De minister lanceerde de nieuwe projectoproep tijdens de opening van de moestuin van vzw Ter Hovingen in Gentbrugge op zaterdag 27 mei.

Joke Schauvliege: "Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten, en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen.

Uit het grote succes van de vier vorige projectoproepen volkstuinen blijkt ook dat mensen baat hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit te kweken en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging te doen.

Wij hopen met deze vijfde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Projectaanvraag indienen bij Vlaamse Landmaatschappij vanaf 1 juni 2017

Vanaf 1 juni tot en met 17 september kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL