Skip to Content

Boeren in de bres voor bijen dankzij beheerovereenkomsten

Het gaat niet goed met de bij. Bestrijdingsmiddelen, een gebrek aan voedsel en de parasitaire varroamijten liggen vermoedelijk aan de basis van de sterke achteruitgang van de bijenpopulaties. Onze landbouw is een deel van de oorzaak, maar is tegelijk ook slachtoffer. Want bijen vervullen een belangrijke functie als bestuivers van landbouwgewassen en fruitteelten. Door bloemrijke stroken aan te leggen, kunnen landbouwers bijen helpen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) biedt hen daarvoor een beheerovereenkomst aan.

Bloemenstroken op landbouwpercelen

Landbouwers kunnen met beheerovereenkomsten ook inspanningen doen om het bijen naar hun zin te maken. Zo biedt de VLM hen een beheerovereenkomst aan voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook. Het stuifmeel en de nectar van de ingezaaide bloemenmengsels vormen het ideale voedsel voor bijen waardoor hun overlevingskansen toenemen. Ook vele andere nuttige insecten vinden hun weg naar de bloemenstroken, zoals lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en roofwantsen. 

Die nuttige insecten kunnen onder meer bladluizen in graan onderdrukken. Als er genoeg aanwezig zijn, blijkt de inzet van bestrijdingsmiddelen zelfs overbodig, wat op zijn beurt weer goed is voor de bijen en andere nuttige insecten. Landbouwers met een beheerovereenkomst bloemenranden ervaren dat het achterwege laten van bestrijdingsmiddelen geen invloed heeft op de opbrengst van de tarwe. Per hectare brengen de onbehandelde percelen zelfs meer op omdat bespaard wordt op het middelengebruik.

 

Vergoeding tot 1.972 euro per ha

Voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook kan een landbouwer een jaarlijkse vergoeding tot 1.972 euro per ha krijgen.

Een landbouwer kan een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken langs de zuidelijke kant van houtige landschapselementen (bossen, houtkanten, heggen…). Daar heerst een gunstig microklimaat voor bestuivende insecten zoals vlinders en bijen. Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor die bestuivers waardoor hun overlevingskansen toenemen. Meerjarige bloemenstroken vormen ook voor allerlei andere diersoorten een belangrijk toevluchtsoord.

 

VLM-bedrijfsplanner adviseert landbouwers

Landbouwers die interesse hebben om een bloemenstrook aan te leggen of andere beheerovereenkomsten met een meerwaarde voor milieu en natuur wensen te sluiten, kunnen contact opnemen met de bedrijfsplanners van de VLM. Samen met de landbouwer bekijkt de bedrijfsplanner welke beheerovereenkomsten kunnen worden ingezet op het bedrijf en helpt hij of zij bij de administratieve afhandeling. Tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen de landbouwers rekenen op diens advies bij de uitvoering van de maatregelen.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL