Realisaties ruilverkaveling Jesseren in de kijker

Realisaties ruilverkaveling Jesseren in de kijker

In de ruilverkaveling Jesseren heeft minister Joke Schauvliege reeds 8,3 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen die bijdragen tot een duurzame landbouw en een betere omgevingskwaliteit. Op 25 juni kan het grote publiek kennismaken met een aantal van die maatregelen.  

In samenwerking met de stad Borgloon en de lagere school ‘de Letterboom’ werd een buurtspeelweide aangelegd. De huidige speelplaats van de school is te klein en volledig verhard met tegels. De speelweide is een meer natuurlijke speelruimte om te spelen met educatieve elementen. Ook na schooltijd kunnen kinderen en jeugdbewegingen hier terecht om te spelen. De speelweide bestaat uit een speelheuvel met een glijbaan en klimelementen, open ruimte om te voetballen en een openluchtklasje. Inheemse bomen en struiken kregen ook een plekje.

Ook het dorpsplein kreeg een nieuwe look. De aandachtspunten bij de inrichting van het plein waren de bereikbaarheid woning – kerk – begraafplaats en het uitwerken van bezoekersvoorzieningen zoals een ontmoetingsruimte met zitmeubilair.

Het dorpsplein en de buurtspeelweide staan met elkaar in verbinding dankzij een fiets- wandelpad.

Daarnaast zijn er ook vier wachtbekkens aangelegd om de water- en modderoverlast in de dorpskern van Jesseren te voorkomen. De wachtbekkens kregen een mooie landschappelijke inkleding en worden onderhouden door de Agrobeheergroep.

Bij het uitgraven van de wachtbekkens kwamen vondsten naar boven van de Romeinen. Om die de nodige zichtbaarheid te geven werkten we via de ruilverkaveling een archeologisch kunstwerk in het landschap uit. Het werd een oriëntatietafel met een verwijzing naar de belangrijkste archeologische weetjes in de streek.

Tenslotte werd een gedicht verwerkt in één van de nieuwe betonwegen, verwijzend naar de poëzie dat het Haspengouwse landschap uitstraalt.

Minister Schauvliege: “Via ruilverkaveling investeer ik niet alleen in duurzame landbouw maar ook in een betere leef- en milieukwaliteit. Ik ben dan ook zeer tevreden over de geslaagde inrichting van de speelweide voor kinderen, het nieuwe dorpsplein en de aanleg van de wachtbekkens die ons voortaan zullen verlossen van water- en modderellende.”

Via een korte wandeling konden de deelnemers met al deze elementen kennis maken. Na de tocht werd er getoast op de geslaagde realisaties met een hapje en een drankje.

flyer Inhuldiging Jesseren (web).pdf

PDF - 259 Kb

uitnodiging Inhuldiging Jesseren.pdf

PDF - 2.1 Mb

Hilde Stulens

Vlaamse Landmaatschappij

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met