Landbouwers kunnen persoonlijke begeleiding aanvragen voor beheerovereenkomsten 2018

Landbouwers kunnen persoonlijke begeleiding aanvragen voor beheerovereenkomsten 2018

Als je een nieuwe beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil aanvragen voor 2018, moet je aanvraag vóór 1 oktober 2017 toekomen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Om je aanvraag correct en tijdig in te dienen kan je beroep doen op persoonlijke en gratis begeleiding door een bedrijfsplanner van de VLM. Contacteer daarvoor tijdig (en liefst vóór 15 september) een VLM-bedrijfsplanner in je regio. Zo kunnen de bedrijfsplanners van VLM de begeleiding optimaal inplannen en zo veel mogelijk land- en tuinbouwers persoonlijk helpen.  

Contacteer tijdig een VLM-bedrijfsplanner

De administratieve aanvraag van een beheerovereenkomst schrikt je misschien wat af. Dit hoeft niet zo te zijn. Een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij kan je persoonlijk begeleiden om de aanvraag voor een nieuwe beheerovereenkomst correct op te maken en in te dienen. Contacteer tijdig een VLM-bedrijfsplanner (liefst vóór 15 september 2017) en laat je persoonlijk begeleiden. Maak vandaag nog je afspraak met een VLM-bedrijfsplanner in je regio.

Laat je persoonlijk begeleiden voor nieuwe beheerovereenkomsten 2018

De VLM-bedrijfsplanner komt bij jou langs op het landbouwbedrijf om samen met jou te bekijken welke beheerpakketten mogelijk zijn op je bedrijf en helpt je bij het invullen van het aanvraagformulier. De beheerovereenkomsten worden op die manier verantwoord ingezet, op de juiste plaats, op maat van je bedrijf én rekening houdend met actuele en potentiële kwaliteiten van de natuur, het landschap en de streekidentiteit. Na het sluiten van de beheerovereenkomst zal de VLM-bedrijfsplanner je verder begeleiden bij de uitvoering van de beheerovereenkomst.

Als je pas na 15 september 2017 contact opneemt met een VLM-bedrijfsplanner, kan persoonlijke begeleiding bij het invullen van dit aanvraagformulier niet meer gegarandeerd worden. De VLM zal je dan een blanco aanvraagformulier toesturen dat je zelf moet invullen. Als je een nieuwe beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil aanvragen voor 2018, moet je zelf je aanvraag vóór 1 oktober 2017 indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Beheerovereenkomst

Een beheerovereenkomst is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst tussen een landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij. De landbouwer engageert zich om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen en ontvangt daarvoor een jaarlijkse vergoeding. Landbouwers kunnen voor het sluiten van beheerovereenkomsten een beroep doen op 24 bedrijfsplanners bij de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM-bedrijfsplanners begeleiden landbouwers in Vlaanderen om beheerovereenkomsten optimaal in te zetten.

Bedrijfsplanners VLM.pdf

PDF - 3.1 Mb

Bert Van Wambeke

Diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij, dienst Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact