Investering in de omgeving van de historische Slagmolen in Genk

Minister Joke Schauvliege investeert in de omgeving van de historische Slagmolen in Genk

Dinsdag 25 juli 2017 — Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verleende haar goedkeuring aan het nieuwe landinrichtingsplan Slagmolen te Genk. De minister investeerde reeds in 2 andere inrichtingsplannen in de regio van de Stiemerbeekvallei (Schansbroek in Genk en Dauteweyers in Diepenbeek) om het unieke gebied De Wijers, land van 1.001 vijvers, verder te ontwikkelen.

Via het landinrichtingsplan Slagmolen heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht gekregen om van de omgeving rond de slagmolen een aantrekkelijk onthaalpunt te maken voor De Wijers. Zo zal de huidige parking als een plein worden heringericht. Ook worden belevingselementen voorzien; evenals nieuwe fiets- en wandelverbindingen tussen Genk en De Maten en tussen Genk en Hasselt/Diepenbeek.

Daarnaast wordt de omgeving ecologisch versterkt. De watertoevoer naar het natuurreservaat De Maten zal verbeteren zodat de vijvers van De Maten er ecologisch op vooruitgaan. Hiervoor wordt de Schabeek uit de bestaande betonnen bedding gehaald en in een losgekoppelde bedding gebracht. Het landschappelijk streefbeeld is een meanderende waterloop doorheen het bos.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de stad Genk, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw zijn partners in dit landinrichtingsplan. De totale kostprijs wordt geraamd op zo’n 3 miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid 680.000€ voor haar rekening, de provincie Limburg 120.000€, de stad Genk 2.100.000€, Europa (via Life+project Green4Grey) 96.000€ en Natuurpunt 28.000€.

“Via deze investering wil ik een sterke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van De Wijers. Ik doe dit niet enkel via de uitvoering van de 3 plannen Schansbroek, Dauteweyers en Slagmolen binnen het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei maar ook via de nieuwe landinrichtingsprojecten ‘De Wijers – Roosterbeek Mangelbeek’, ‘De Wijers – Stiemerbeek Zusterkloosterbeek’ en ‘De Wijers – Beleven’. Ik ben ervan overtuigd dat we via deze projecten de omgevingskwaliteit aanzienlijk zullen verhogen en De Wijers als unieke regio nog meer op de kaart zetten”, aldus minister Joke Schauvliege.

Tine Vandecasteele Adjunct-woordvoerder at Kabinet Joke Schauvliege