Investering in de omgeving van de historische Slagmolen in Genk

Minister Joke Schauvliege investeert in de omgeving van de historische Slagmolen in Genk

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verleende haar goedkeuring aan het nieuwe landinrichtingsplan Slagmolen te Genk. De minister investeerde reeds in 2 andere inrichtingsplannen in de regio van de Stiemerbeekvallei (Schansbroek in Genk en Dauteweyers in Diepenbeek) om het unieke gebied De Wijers, land van 1.001 vijvers, verder te ontwikkelen.

Via het landinrichtingsplan Slagmolen heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht gekregen om van de omgeving rond de slagmolen een aantrekkelijk onthaalpunt te maken voor De Wijers. Zo zal de huidige parking als een plein worden heringericht. Ook worden belevingselementen voorzien; evenals nieuwe fiets- en wandelverbindingen tussen Genk en De Maten en tussen Genk en Hasselt/Diepenbeek.

Daarnaast wordt de omgeving ecologisch versterkt. De watertoevoer naar het natuurreservaat De Maten zal verbeteren zodat de vijvers van De Maten er ecologisch op vooruitgaan. Hiervoor wordt de Schabeek uit de bestaande betonnen bedding gehaald en in een losgekoppelde bedding gebracht. Het landschappelijk streefbeeld is een meanderende waterloop doorheen het bos.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de stad Genk, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw zijn partners in dit landinrichtingsplan. De totale kostprijs wordt geraamd op zo’n 3 miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid 680.000€ voor haar rekening, de provincie Limburg 120.000€, de stad Genk 2.100.000€, Europa (via Life+project Green4Grey) 96.000€ en Natuurpunt 28.000€.

“Via deze investering wil ik een sterke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van De Wijers. Ik doe dit niet enkel via de uitvoering van de 3 plannen Schansbroek, Dauteweyers en Slagmolen binnen het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei maar ook via de nieuwe landinrichtingsprojecten ‘De Wijers – Roosterbeek Mangelbeek’, ‘De Wijers – Stiemerbeek Zusterkloosterbeek’ en ‘De Wijers – Beleven’. Ik ben ervan overtuigd dat we via deze projecten de omgevingskwaliteit aanzienlijk zullen verhogen en De Wijers als unieke regio nog meer op de kaart zetten”, aldus minister Joke Schauvliege.

Tine Vandecasteele

Adjunct-woordvoerder, Kabinet Joke Schauvliege

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact