Skip to Content

Start werken nieuw park Neerdorp

Start van de werken voor een gloednieuw buurtpark in Neerdorp

Aan de voormalige bezinkingsbekkens van de papierfabriek in Neerdorp langs de Gustave Demeurslaan (de vroegere Catala-site) in Huizingen, laat de Vlaamse Landmaatschappij, in nauwe samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de gemeente Beersel, een nieuw buurtpark aanleggen. Die werken starten op 16 augustus 2017 en duren ongeveer een jaar. In een eerste fase worden de bekkens geruimd, wordt de oorspronkelijke slotgracht rond de Middeleeuwse Motte opnieuw uitgegraven en worden noodzakelijke rooiingswerken uitgevoerd. In een tweede fase worden er wandel- en fietspaden aangelegd, ligweides ingericht en constructies gebouwd, zoals houten vlonders en bruggen, een speeltoren, picknickbanken en ligzetels.

De inrichting van het nieuwe park kost in totaal 712.000 euro. Minister Schauvliege maakt daarvoor via het budget landinrichting graag 420.000 euro vrij. De maatregelen dragen immers bij tot het behoud en het versterken van de open ruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel, één van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse regering. De gemeente Beersel betaalt 98.000 euro bij en de POM 250.000 euro. Langs dit parkje stroomt de Molenbeek, waar enkele maanden geleden werken zijn uitgevoerd om ruimte te maken voor waterberging.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost
Raf Nilis Leidend ambtenaar
Rita Vermaelen Toezichter
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost
Raf Nilis Leidend ambtenaar
Rita Vermaelen Toezichter
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL