Start werken nieuw park Neerdorp

Start van de werken voor een gloednieuw buurtpark in Neerdorp

Aan de voormalige bezinkingsbekkens van de papierfabriek in Neerdorp langs de Gustave Demeurslaan (de vroegere Catala-site) in Huizingen, laat de Vlaamse Landmaatschappij, in nauwe samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de gemeente Beersel, een nieuw buurtpark aanleggen. Die werken starten op 16 augustus 2017 en duren ongeveer een jaar. In een eerste fase worden de bekkens geruimd, wordt de oorspronkelijke slotgracht rond de Middeleeuwse Motte opnieuw uitgegraven en worden noodzakelijke rooiingswerken uitgevoerd. In een tweede fase worden er wandel- en fietspaden aangelegd, ligweides ingericht en constructies gebouwd, zoals houten vlonders en bruggen, een speeltoren, picknickbanken en ligzetels.

De inrichting van het nieuwe park kost in totaal 712.000 euro. Minister Schauvliege maakt daarvoor via het budget landinrichting graag 420.000 euro vrij. De maatregelen dragen immers bij tot het behoud en het versterken van de open ruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel, één van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse regering. De gemeente Beersel betaalt 98.000 euro bij en de POM 250.000 euro. Langs dit parkje stroomt de Molenbeek, waar enkele maanden geleden werken zijn uitgevoerd om ruimte te maken voor waterberging.

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Raf Nilis

Leidend ambtenaar

Rita Vermaelen

Toezichter

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met