Skip to Content
Minister Schauvliege geeft startschot bouw samentuinhuis Zellik

Minister Schauvliege geeft startschot bouw samentuinhuis Zellik

Minister Schauvliege geeft startschot voor bouw samentuinhuis volktuin Zellik (Asse)

 

Op donderdag 24 augustus bracht minister Schauvliege een bezoek aan de samentuin in Zellik, Asse. Ze kwam er een kijkje nemen naar de tussentijdse resultaten van het project ‘Groe(n)ten uit Asse’. Anderhalf jaar geleden kreeg het project ‘Groe(n)ten uit Zellik’ immers subsidies van het Vlaams plattelandsbeleid voor de aanleg van een samentuin. Een aantal trotse tuinders toonden samen met het partnerschap de uitwerking van de visie op het terrein.

Dankzij een samenwerking tussen de gemeente Asse, VELT, Natuurpunt, Regionaal Landschap Groene Corridor en de provincie Vlaams-Brabant werden het afgelopen jaar omgevingswerken uitgevoerd en kreeg een heuse ecologische tuin vorm met bijzondere aandacht voor de aanwezige natuurwaarden.  De volkstuin werd ook opgenomen in het landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij en heeft een grote sociale functie in de sterk verstedelijkte en diverse rand rond Brussel.

De reeds uitgevoerde omgevingswerken in de samentuin van Zellik hebben het pad geëffend voor de bouw van een nieuw ‘samen’tuinhuis. Het samentuinhuis wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen die - ongeacht culturele achtergrond of moedertaal - graag samenkomt om te tuinieren.

De bouw van het samentuinhuis is één van de maatregelen van landinrichtingsproject Molenbeek en Maalbeek. Sinds 2008 is de Vlaamse Landmaatschappij actief in de gemeente Asse met het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek. Eén van de voornaamste doelstellingen van het project is de bestaande open ruimte opwaarderen en verbinden binnen een sterk verstedelijkte context. De volkstuinensite langs de Molenbeek vormt één van die groene eilanden. Via het landinrichtingsproject werkt de VLM in de omgeving ook aan meer veilige fiets- en wandelverbindingen (o.a. werken Molenbeekdal) en staan nog werken in het Kerremanspark en het Breughelbroek op de planning. In totaal voorziet de Vlaamse regering via het budget landinrichting 1,1 miljoen euro om de open ruimte in Asse te versterken.

Minister Schauvliege: “Wat zo interessant is aan deze tuinen is dat ze via landinrichting gelinkt worden aan de ruimere omgeving. Ik ben overtuigd van de grote ecologische en maatschappelijke meerwaarde van dit project. Nu de hele omgeving reeds werd ingericht is het tijd voor de bouw van een ecologisch samentuinhuis. Een ruimte waar naast berging van materiaal, ook een plek wordt gecreëerd waar men kan samenkomen, scholen kan ontvangen en evenementen kan organiseren met als doel de sociale cohesie en de liefde voor het ecologisch samentuinen nog een extra duwtje in de rug te geven.”

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL