Buurten op den Buiten steunt Vlaamse bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp

Buurten op den Buiten geeft steun aan bewoners in Vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp

Joke Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor het platteland, ondersteunt de projectoproep 2017 “Buurten op den Buiten” van de Koning Boudewijnstichting. De minister benadrukt het belang van dit initiatief bij de voorstelling van het plattelandsproject ‘Allez Freddy” in Meilegem, gemeente Zwalm. Buurtbewoners realiseerden samen dit project met middelen uit de projectoproep 2016.  De Koning Boudewijnstichting brengt naar aanleiding van de feestelijkheden in Zwalm haar projectoproep 2017 onder de aandacht. Buurtbewoners die zich verenigen, lokale organisaties en feitelijke verenigingen kunnen nog tot 25 september 2017 nieuwe projectvoorstellen indienen bij de Koning Boudewijnstichting. De geselecteerde projecten worden bekend gemaakt op 1 december 2017.

De retrowielerwedstrijd “Allez Freddy”, deel van een groter dorpsfeest, vond dit jaar plaats in Meilegem, een van de twaalf dorpen die samen Zwalm vormen. Het was de derde editie van dit evenement, dat elk jaar in een ander Zwalms dorp georganiseerd wordt. Met dit initiatief willen de Vrienden van de Zwalmse Dorpen de sociale cohesie versterken, het dorpsleven nieuw leven inblazen, en de waardering voor het unieke karakter van Zwalm vergroten. Het project werd mede mogelijk gemaakt met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij in het ruimere project “Buurten op den Buiten”.

Met de oproep "Buurten op den Buiten" ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Koning Boudewijnstichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken.

"Buurten op den Buiten" richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking bijvoorbeeld: Berendrecht (Antwerpen), Lissewege (Brugge), Vinkt (Deinze), ....

Met “Buurten op den Buiten” worden initiatieven ondersteund die de kwaliteit van het samenleven op lokaal niveau in rurale gebieden bevorderen. Hiervoor komen zowel initiatieven van (informele) groepen die voor de eerste maal iets in hun dorp opzetten in aanmerking, als bestaande dorpscomités die nieuwe of vernieuwende acties willen opstarten.

Voor vele burgers betekent participatie in deze projecten hun eerste concrete ervaring met maatschappelijk engagement. Het gaat bewust om een laagdrempelige campagne met bescheiden steun, tot maximaal 5.000 € per project.

Vlaams minister Joke Schauvliege ondersteunt “Buurten op den Buiten”. Dergelijke projecten in landelijk gebied dragen bij tot het dorpenbeleid van de minister, dat een bijzondere plaats inneemt in haar beleidsnota.

“Het project Buurten op den Buiten van de Koning Boudewijnstichting is belangrijk voor het bevorderen van de kwaliteit van het samenleven op het platteland en in randstedelijke gebieden met een landelijk karakter”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege. “Het feit dat buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties projecten kunnen indienen, draagt bij tot een belangrijk maatschappelijk draagvlak. Op die manier worden de mensen uit het gebied in staat gesteld om de zaken die zijzelf belangrijk vinden, aan te pakken via concrete projecten”.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact