Werken Kerremanspark in Zellik (Asse) van start

Werken Kerremanspark in Zellik van start (Asse)

Maandag 18 september 2017 — Park wordt groener, natuurlijker en aangenamer om in te wandelen

Op 18 september beginnen de werken in het Kerremanspark in Zellik (Asse). De werken kaderen in het Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek, waarbij er in nauwe samenwerking met de gemeente Asse, Regionaal Landschap Groene Corridor, VELT en Natuurpunt wordt getracht een halt toe te roepen aan de toenemende verstedelijking. Door de herinrichting van de resterende open (groene) ruimte wordt de omgeving leefbaarder voor omwonenden, werknemers van het researchpark en passanten. Naast ecologische maatregelen wordt er extra geïnvesteerd in recreatieve structuur, door de aanleg van fiets- en wandelpaden.

Het Kerremanspark zelf vormt een belangrijke groene stapsteen naar het Brussels gewest, waar het Moeras van Ganshoren en Laarbeekbos tot tegen de gewestgrens reiken.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw:

“Door de gerichte maatregelen, zoals het herstel van natte graslanden, de aanleg van poelen, de aanplanting van bos krijgen soorten als de ringslang, hondskruid en de ijsvogel een beter leefgebied, waardoor ze ook meer overlevingskansen krijgen in een sterk verstedelijkte context.”

Centraal in het park van 13 hectare wordt een wandel- of joglus van één kilometer aangelegd. Het leidt de fietsers en wandelaars langs open plekken, (speel)bossen en mooie stukjes natuur. Langs de Molenbeek, in de laagstgelegen zone van het park, wordt een rustpunt aangelegd waar men aangenaam kan vertoeven. 

De investering bedraagt 490.000 euro. De Vlaamse overheid neemt daarvan 210.000 euro voor haar rekening. De gemeente Asse betaalt 89.500 euro. Via EU-subsidies uit het Life+-programma (Green4Grey) draagt ook Europa 142.500 euro bij.

Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke at Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost