16 Nieuwe initiatieven voor volksparken

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, ook bevoegd voor Plattelandsbeleid, trekt een budget van 223.000 euro uit voor 16 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Bij de vijfde editie van projectoproepen voor volkstuinen, werden dit najaar opnieuw 32 ingediende dossiers beoordeeld. De helft van de projectaanvragen kan rekenen op een toelage. Na de succesvolle oproep in 2016 werd dit jaar de nadruk opnieuw gelegd bij projecten in samenwerking met jongeren en de welzijnssector.

 

32 projectaanvragen via digitaal loket; 16 nieuwe initiatieven goedgekeurd

Voor de projectoproep 2017 konden gemeenten en verenigingen tot 17 september 2017 subsidies aanvragen voor volkstuinen. Dit kon voor het eerst via een gebruiksvriendelijk digitaal loket. Bij de Vlaamse Landmaatschappij werden 32 dossiers ingediend, waaronder heel wat innovatieve en kwalitatieve projectideeën.

De subsidies dekken maximaal 75% van de totale kostprijs van het project. Tien projecten ontvangen het plafondbedrag van 15.000 euro. De overige zes projecten kregen een lagere subsidie in overeenstemming met het ingediende dossier.

De helft van de 16 projecten die werden goedgekeurd, zijn ingediend door besturen en verenigingen uit West-Vlaanderen. Vier dossiers zijn gesitueerd in Antwerpse gemeenten. Twee dossiers zijn afkomstig uit Limburg. Voor zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant werd één dossier goedgekeurd.

De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de beoordelingscriteria die werden vastgelegd in de projectoproep, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Nieuwe volkstuinen aanleggen hoofddoel van projectoproep 2017

Hoofddoel van de projectoproep 2017 was de aanleg van nieuwe volkstuinen om zo aan de vraag van burgers tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht naar de modernisering van bestaande volkstuinen. Daarbij gaat het onder meer over de afbouw van het pesticiden gebruik, de evolutie naar een ecologisch beheer, de uitbouw van de gemeenschappelijke delen, aandacht voor gezonde voeding en de uitbreiding van het aantal percelen, ..

De centrale doelstelling bij zowel bestaande als nieuwe volkstuinen, is de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek, met een zelfstandig voortbestaan als eindstreven.

Minister Joke Schauvliege is tevreden dat 16 nieuwe volkstuinparken ingericht kunnen worden: “De behoefte aan volkstuinen in Vlaanderen blijft groot. Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen. Met de projectoproep voor nieuwe volkstuinen wil ik nog meer mensen voeling laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.”

Overzicht van de 30 volkstuinprojecten die een subsidie krijgen in 2015.docx

DOCX - 21 Kb

Tabel verdeling projectsubsidie 16 goedgekeurde projecten.docx

DOCX - 16 Kb

Jan Pauwels

Woordvoerder Vlaamse minister Joke Schauvliege

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact