Skip to Content
175.000 euro steun voor 46 buurtinitiatieven

175.000 euro steun voor 46 buurtinitiatieven

Buurten op den Buiten: voor levendige, sociale landelijke buurten

Samen sporten en spelen, tuinieren en feesten, of gewoon babbelen bij een kop koffie: overal in Vlaanderen bedenken geëngageerde buren manieren om de samenhorigheid te versterken. 46 lokale projecten om de bewoners van een landelijke buurt of wijk samen te brengen, krijgen steun van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Elk project ontvangt tussen 750 en 5.000 euro, samen goed voor 175.000 euro.

Sociale cohesie versterken is een belangrijk pijler in het Dorpenbeleid van Minister Schauvliege dat inzet op dorpshuizen, dorpspleinen en dorpsbewoners.

“Geëngageerde buren bedenken bijzonder originele manieren om te zorgen voor meer contact tussen ruime en diverse groepen van bewoners, en zo de kwaliteit van het leven in een dorp te verbeteren”, aldus Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “We willen die initiatieven stimuleren, want het is veel leuker wonen in een buurt waar mensen elkaar nog kennen. “

Geselecteerde projecten

Van de 46 geselecteerde projecten zijn er  15 in Vlaams-Brabant, 8 in Antwerpen, 5 in Limburg, 8 in West-Vlaanderen en 10 in Oost-Vlaanderen.

Werken aan een leukere buurt behoeft geen spektakels. Veel projecten draaien om de aanleg of inrichting van een speeltuintje met wat banken of een ontmoetingsruimte, om een gezamenlijke moestuin of boomgaard waar je kan leren van mekaar, om buurt- of pop-upfeesten al dan niet rond een joviale sportuitdaging. Andere projecten springen wat uit de band: een buurtwinkel gerund door mensen met een beperking, een familiewandeling om de hernieuwde gevelversieringen te ontdekken, een burenfotoboek, 24 uur wakker blijven als vredeskunstenaar of andere cultuurworkshops.

Als bijlage vindt u het complete overzicht van de gesteunde initiatieven met wat meer uitleg.

Buurten op den Buiten

Buurten op den Buiten erkent de kracht van kleinschalige lokale initiatieven voor de sociale cohesie en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug via een jaarlijkse oproep. Iedereen kan een project indienen, van een net gevormd buurtcomité over een honderd jaar oude lokale vereniging, tot instellingen of overheden, op voorwaarde dat zoveel mogelijk buurtbewoners bij de beoogde activiteit worden betrokken.

Een nieuwe oproep van Buurten op den Buiten wordt gelanceerd in januari 2019. Informatie daarover zal te vinden zijn op de website van de KBS (www.kbs-frb.be) en de VLM (www.vlm.be), en verspreid worden via nieuwsbrieven en sociale media.

Meer info

Erika Racquet, communicatieverantwoordelijke persrelaties Koning Boudewijnstichting, 0477.77.88.02

Leen Van den Bergh – woordvoerder Vlaamse Landmaatschappij –M  0499 05 26 03

Contacteer ons
Erika Raquet communicatieverantwoordelijke persrelaties, Koning Boudewijnstichting
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Erika Raquet communicatieverantwoordelijke persrelaties, Koning Boudewijnstichting
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL