Nieuw park voor Kerkbrugge en Langerbrugge

In december 2015 investeerde minister Schauvliege 405.605 euro voor de grondverwerving van de parkzone in Langerbrugge. Met de goedkeuring van 568.873,57 euro subsidies landinrichting voor de inrichting en de financiële engagementen van North Sea Port, de gemeente Evergem, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest kunnen de werken voor de aanleg van een parkgebied voor de dorpskernen van Kerkbrugge en Langerbrugge starten. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Voorbereidende werken

De voorbereidende werken startten in 2017 met de afbraak van het Clubhouse van de voormalige Electrabelcentrale. Op 5 februari 2018 werd het startschot gegeven voor de aanleg van het park. De aanleg van het park start met een archeologisch onderzoek. Er zijn immers heel wat graafwerken voorzien die de ondergrond verstoren, onder ander voor de aanleg van een aantal bijkomende grachten en natuurlijke oevers. Om te vermijden dat hierdoor resten van mogelijk aanwezige archeologische sites beschadigen, voert een studiebureau op voorhand een proefsleuvenonderzoek uit. Daarbij graven we teelaarde met een graafmachine af onder begeleiding van een archeoloog die alle sporen registreert en fotografeert.

Rooiwerken en nieuwe aanplantingen

Er zullen ook een aantal bomen en struiken moeten sneuvelen voor de aanleg van paden, het openmaken van grachten en het afschuinen van de noordelijke oever van de Hospicieloop. Dit zal ruimschoots worden gecompenseerd door de aanplant van  62.000 stuks jonge planten hazelaar, esdoorn, kornoelje, haagbeuk, olm, wilg en meidoorn en een 200-tal hoogstammige bomen zoals eik, olm, haagbeuk, populier en walnoot. Deze zullen voor een deel worden aangeplant als speelbos. Ander plantgoed zal in bosverband worden aangeplant; de hoogstammige bomen zullen vooral de paden begeleiden en dreven vormen.

Nieuwe paden, ook voor rolstoelgebruikers

Geen park zonder paden. In totaal wordt ongeveer twee kilometer pad aangelegd. De avontuurlijke paden worden uitgevoerd in een halfverharding. Het park zal ook vlot toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers van de naburige instelling. Voor hen wordt een ruime lus van 750 meter in beton voorzien. Ook het vlonderpad dat de natuurzone zal doorkruisen, wordt speciaal beveiligd met een opstaand randje. In de laaggelegen, vandaag al waterige zone en langs de Hospicieloop, waar een oever wordt afgeschuind, maken we extra ruimte voor natuur, toegankelijk vanaf de paden. Naast het speelbos komt ook een heuse uitkijkheuvel. Een plek met zicht op de omgeving waar je rustig een boek kan lezen.

De specifieke ligging in dit historisch industriegebied krijgt ook de nodige aandacht. Er komen zichtassen op de oude Electrabelcentrale, maar ook de voormalige wielerpiste krijgt een tweede leven. Deze wordt gesuggereerd door de aanleg van bermen op de plaats waar de wielerpiste ooit stond.

Els Seghers

Celhoofd Communicatie, Vlaamse Landmaatschappij, regio West

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact