19 gemeenten zorgen samen voor 34,5 kilometer nieuwe houtkanten

De Vlaamse overheid wil een sterker en uitgebreider houtkantennetwerk tegen 2030. De Vlaamse Landmaatschappij organiseerde eind 2022 een projectoproep houtkanten voor gemeenten en provincies. 19 gemeenten dienden samen 23 projecten in. Daarvan werden 22 projecten goedgekeurd, goed voor in totaal 34,5 km houtkanten en 2.380 ton koolstofopslag. De 19 gemeenten ontvangen samen € 300.817 euro ondersteuning om hun houtkantproject uit te voeren. In het najaar komt er een tweede oproep.

Houtkanten voor meer biodiversiteit en koolstofopslag

Minister Zuhal Demir: “Houtkanten zijn belangrijker dan we denken. Ze bepalen het uitzicht van het landschap en zijn cruciaal voor meer biodiversiteit en koolstofopslag. Allerlei dieren schuilen, maken nesten of zoeken naar voedsel in houtkanten. Daarnaast houden houtkanten water vast en helpen ze verdroging tegen te gaan. Ze groeien ook sneller dan bossen omdat ze door hun structuur veel licht opvangen. Daarbij leggen ze koolstof vast in de bodem. Zo spelen ze ook een rol om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Maar Vlaanderen telt alsmaar minder houtkanten. Ik ben dus blij dat 19 gemeenten inspanningen willen doen om ons houtkantennetwerk te versterken. Die ruim 34 kilometer is alvast een stap in de goede richting.”

22 goedgekeurde projecten

Een overzicht van de projecten en de subsidies is terug te vinden op de website van de VLM. ​

 

Goedgekeurde projecten oproep houtkantenaanpalnt en -herstel - juli 2023
Goedgekeurde projecten oproep houtkantenaanpalnt en -herstel - juli 2023

Oproep houtkanten

De oproep houtkanten richtte zich specifiek tot gemeenten en provincies: zij konden via de oproep nieuwe houtkanten aanplanten of bestaande houtkanten uitbreiden en daarvoor tot maximaal 50.000€ ondersteuning krijgen. Er wordt ingezet op inheems en autochtoon plantgoed en op soorten die gunstig zijn voor de wilde bestuivers. Pesticiden zijn verboden op de locatie van de aanplantingen. De uitvoering van een project duurt maximaal 4 jaar.

In het najaar van 2023 wordt een tweede oproep gelanceerd.

Houtkantenplan

Vlaanderen telt steeds minder houtkanten. Dat is jammer, want ze zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Daarom is er een Vlaams houtkantenplan: een actieplan om het houtkantennetwerk kwalitatief en kwantitatief te versterken tegen 2030. De VLM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Houtkantenplan, samen met verschillende overheidspartners en middenveldorganisaties. Ook landbouwers, privé-eigenaars, lokale besturen en allerhande organisaties en verenigingen kunnen eraan meewerken. De projectoproep houtkanten is een van de acties die uitvoering geeft aan het houtkantenplan.

Meer informatie over het houtkantenplan en de oproep op vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact