19 nieuwe initiatieven voor volkstuinparken

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege trekt 201.233 € uit voor 19 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Voor de zesde editie van projectoproepen voor volkstuinen werden dit najaar 36 ingediende dossiers beoordeeld. De helft daarvan krijgt een toelage. De nadruk van deze oproep lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit en de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie.

Voor de projectoproep 2018 konden gemeenten en verenigingen tot 31 augustus 2018 subsidies aanvragen voor volkstuinen. Dat gebeurde via het e-plattelandsloket. Er werden 36 dossiers ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), waaronder een aantal innovatieve en kwalitatieve projectideeën.

“Ik ben zeer tevreden dat er dit jaar opnieuw 19 nieuwe volkstuinparken ingericht kunnen worden”, aldus minister Schauvliege. “Met dit initiatief voor nieuwe volkstuinen willen we de sociale cohesie vergroten, ontmoetingsplaatsen tussen verschillende generaties en culturen realiseren en een goede groepsdynamiek creëren.”

De subsidies dekken maximaal 75% van de totale kostprijs van het project. 7 projecten ontvangen het plafondbedrag van 15.000 euro. De overige projecten krijgen een lagere subsidie in overeenstemming met het ingediende dossier. De meeste goedgekeurde projecten werden ingediend door besturen en verenigingen uit West-Vlaanderen (9). Vijf dossiers zijn gesitueerd in Antwerpse gemeenten. 3 dossiers zijn afkomstig uit Limburg. Vlaams-Brabant sluit de rij met 2 goedgekeurde projecten.

De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de beoordelingscriteria die werden vastgelegd in de projectoproep, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Aanleg nieuwe volkstuinen en modernisering bestaande volkstuinen

Hoofddoel van de projectoproep 2018 was de aanleg van nieuwe volkstuinen om zo aan de vraag van burgers tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht naar de modernisering van bestaande volkstuinen. Daarbij gaat het onder meer over de afbouw van het pesticiden gebruik, de evolutie naar een ecologisch beheer, de uitbouw van de gemeenschappelijke delen, aandacht voor gezonde voeding en de uitbreiding van het aantal percelen, … . Specifieke aandacht ging naar bijen en biodiversiteit en de integratie in lokale voedselstrategieën.

Het overzicht van de goedgekeurde initiatieven is terug te vinden op www.vlm.be 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact