Skip to Content

225000 euro subsidie voor Gentse wandel en fietsontsluiting

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakt werk van de Gentse wandel- en fietsontsluiting. Op het Westerringspoor maakt de minister 225.000 euro vrij voor de aanleg van een veilige fiets- en wandelverbinding tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan.

De werken kaderen in het project ‘Inrichtingsplan Malem’. Het inrichtingsplan heeft als doel de natuur aan de rand van de stad veilig te stellen, mogelijkheden te ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen te realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groenassen. Er gaat ook aandacht uit naar bebossing en recreatieve voorzieningen.

In 2011 werden reeds de werken van het deeldossier “Brughuizeken” uitgevoerd ten noorden van de Drongensesteenweg. Deze omvatten de heraanleg van volkstuinen  en de aanleg van een fiets- en wandelpad tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Een jaar later volgde de aanleg van de brug over de ‘Studentenleie’ op het eind van de Oud-Strijderslaan. Recent heeft de projectontwikkelaar van de woonsite Alsberghe - Van Oost het Alice Béviairepad aangelegd vanaf de Drongensesteenweg tot de vijver ten zuiden van het woonproject. Door de goedkeuring van de subsidie van 225.000 euro door Vlaams minister Joke Schauvliege, worden de wandel- en fietspaden vanaf de Drongensesteenweg tot aan de Noorderlaan aaneengesloten. De resterende 96.000 euro die nodig zijn voor deze realisatie zal door de stad Gent worden voorzien.

De aanleg van het fiets- en wandelpad zal in het najaar 2015 starten. Eerst zijn enkele voorbereidende werken nodig, waaronder het gedeeltelijk afzetten en rooien van bomen en struiken op het tracé van het pad, het gedeeltelijk dempen van de waterloop 7.05 gelegen tussen de Leie en de sportvelden, de bouw van een nieuwe uitlaat in de Leie en de afbraak een een bouwvallig gebouw op de gronden in eigendom van de stad Gent. Het pad zal 530 meter lang zijn, 3 meter breed en krijgt een cementbetonverharding. Er worden nieuwe beplantingen voorzien langs het pad. Om het regenwater maximaal te laten infiltreren, komt er ook een WADI-zone tussen het pad en de sportvelden van de Universiteit Gent. De werken zullen door de Vlaamse Landmaatschappij worden gecoördineerd en uitgevoerd door de firma Grondwerken Declercq uit Meulebeke.

Joke Schauvliege: “Wandelaars en fietsers zullen voortaan kunnen genieten van een mooie en veilige verbinding tussen de Noorderlaan en de Watersportbaan. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de Gentse wandel- en fietsontsluiting.”

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL