249.000 euro voor nieuwe oproep volkstuinen

Kandidaten kunnen tot en met 30 september 2022 een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij

Het doel van de oproep is om meer ruimte te creëren voor mensen om samen te tuinieren, elkaar te ontmoeten en te genieten van duurzaam, zelf gekweekt voedsel. Een project kan voor 75% op Vlaamse steun rekenen, met een plafond van 20.000 euro per project.

Net als in 2021 ondersteunt de oproep projecten die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en het ambitieniveau van bestaande volkstuinen verbeteren.

Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Ingediende projecten moeten in Vlaanderen liggen, buiten de centrumsteden.

Meer groen in de buurt, verse groenten en fruit van eigen kweek en sociaal contact tussen de buurtbewoners hebben een positieve invloed op het welzijn van buurtbewoners van een stad of dorp. Volkstuinen komen daar aan tegemoet. Met de volkstuinoproep wil de Vlaamse overheid lokale partnerschappen ondersteunen om volkstuinen aan te leggen of te verbeteren, en zo nog meer mensen samenbrengen rond zelf gekweekt voedsel.

Een project indienen

Projectaanvragers moeten hun project indienen voor 1 oktober 2022. Dat gebeurt door het ingevuld inschrijvingsformulier, inclusief de bijlagen, te mailen naar volkstuinen@vlm.be.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals onder andere de behoefte aan een volkstuin, de samenstelling van het partnerschap, duurzaamheid en inbedding in de buurt. De jury bekijkt ook hoe ambitieus en realistisch een project is.

Eind december 2022 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.

Meer informatie

U vindt op de webpagina over volkstuinen het oproepreglement met meer informatie over de oproep en de voorwaarden, het inschrijvingsformulier en sjablonen voor de projectbegroting en samenwerking met partners.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact