249.000 euro voor oproep volkstuinen 2023

Ook dit jaar trekt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 249.000 euro uit voor de oproep volkstuinen 2023. Een project kan voor 75% op Vlaamse steun rekenen, met een plafond van 20.000 euro per project.

De oproep ondersteunt lokale projecten die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en ambitie van bestaande volkstuinen verbeteren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Ingediende projecten moeten in Vlaanderen liggen, buiten de centrumsteden.

Meer groen in je buurt, verse groenten en fruit van eigen kweek en fijne ontmoetingen met andere buurtbewoners. Dat is allemaal positief voor het welzijn van buurtbewoners van een stad of dorp, de volkstuinen komen daar aan tegemoet. Bovendien kunnen mensen op die manier hun eigen voedsel telen op een duurzame manier met respect voor de buurt en voor elkaar,” zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Een project indienen

Projectaanvragers kunnen een project indienen tot en met 15 september 2023. Dat gebeurt door het ingevuld inschrijvingsformulier, inclusief de bijlagen, te mailen naar volkstuinen@vlm.be.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de behoefte aan een volkstuin, de samenstelling van het partnerschap en hoe ambitieus en realistisch een project is.

De goedgekeurde projecten worden bekend gemaakt in december 2023.

Meer informatie

Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij vindt u het oproepreglement met meer informatie over de oproep, de voorwaarden en de procedure, ​ en het inschrijvingsformulier met een sjabloon voor de projectbegroting.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact