249.000 euro voor vier lokale voedselregisseurs

De Vlaams minister bevoegd voor Plattelandsbeleid keurde 4 projecten rond lokale voedselregisseurs goed, voor een bedrag van 249.000 euro. Die projecten komen voort uit de projectoproep voor lokale voedselregisseurs, waarmee de Vlaamse overheid inzet op het optimaliseren en steunen van de korte keten. De oproep liep van 27 oktober 2023 tot en met 1 februari 2024. Gedurende die tijd kwamen er 12 voorstellen binnen bij de VLM. Daarvan hebben 4 voorstellen groen licht gekregen voor uitvoering.

De oproep voedselregisseurs zet de korte keten extra op de kaart. De 4 geselecteerde lokale voedselregisseurs krijgen nu steun van de overheid om aan de slag te gaan met hun projecten.

Voedselregisseurs coördineren lokale initiatieven om voedselsystemen op lokaal niveau te versterken. Dat kan gaan om streekvermarkting, ​ korteketenlandbouwers helpen om hun aanbod beter af te stemmen op de vraag, onderzoeken of de kosten van landschapsbeheer geïntegreerd kunnen worden in de prijs van korteketenproducten en nagaan of consumenten zouden openstaan voor die meerkost.

Een jury beoordeelde de kwaliteit van de projectaanvragen op basis van vier beoordelingscriteria: de relatie van het project tot de doelstellingen, de samenstelling van het partnerschap, de impact van het project en de uitvoering en instandhouding van het project. Het ging om een schriftelijke, indicatieve beoordeling, waarna een jurygesprek volgde. Uiteindelijk werden de vier meest kwaliteitsvolle projectaanvragen geselecteerd voor steun.

De steun dekt maximaal 75% van de totale projectkost, met een maximum van 80.000 euro per project. De projecten starten tussen april 2024 en januari 2025 en hebben een looptijd van maximum 3 jaar.

De vier goedgekeurde projecten

Regeneratief Landbouwlandschap in Rivierenland en Brabantse Kouters

Met dit project bevordert vzw Rurant de lokale voedselproductie, met een sterke focus op duurzaamheid en samenwerking. Door gebruik te maken van agro-ecologische principes en circulaire verdienmodellen streven ze naar een leefbaar voedselsysteem. Dat omvat ook duurzaam landschapsbeheer, beleving en sociale inclusie, met speciale aandacht voor nabijheid tot stedelijke kernen. Het project brengt bestaande netwerken en initiatieven samen en bouwt die verder uit tot een duurzaam geheel. Partners zoals de regionale landschappen Rivierenland en Brabantse Kouters, Stad Mechelen, gemeente Zemst, verschillende verenigingen en actieve landbouwers zetten hun expertise in om dit initiatief te doen slagen.

Doorontwikkeling Samenwerkingsverband Bioboeren Noorderkempen

Biologische boeren-ondernemers uit de Kempen bundelen hun krachten voor een inclusieve gemeenschap, die lokale, ecologische en eerlijke producten omarmt: producten met LEF dus. Dit project beoogt een professionelere samenwerking en een actieve benadering van consumenten en burgers in Turnhout, samen met lokale partners. Door marktonderzoek met externe begeleiding streven de boeren naar een dieper begrip van de (potentiële) klant, wat zal leiden tot een meer doordachte marketing- en educatiestrategie. Naast traditionele verkoopmethoden staat communicatie en samenwerking met klanten en andere betrokkenen centraal.

Smaakvol Samen: verbindend lokaal ondernemerschap

Solidagro, een middenveldorganisatie uit Sint-Niklaas, slaat de handen ineen met de stad Sint-Niklaas en Avansa Waas-en-Dender om lokale voedselbehoeften aan te pakken. Het doel is om de steun voor duurzame en lokale voedselstrategieën te vergroten en bestaande initiatieven te verbinden. Dat omvat ketentrajecten met boeren en vooruitstrevende restaurants, met als resultaat een platform dat toegankelijk is voor alle restaurants in de regio en later ook voor alle consumenten.

A-Local

Een grote groep boeren die actief zijn in de korte keten richt zich op Antwerpen, waar ze met A-Local een efficiënter logistiek platform voor horeca willen creëren. Dit platform brengt korteketenproducten rechtstreeks naar chefs, die als inspiratie dienen voor het gebruik van lokale, seizoensgebonden, eerlijke hoeveproducten. A-Local stimuleert samenwerkingen tussen boeren, ontwikkelt logistieke structuren en vestigt HUBS op strategische locaties. Het project omvat ook marketing, sales en storytelling, waarbij de focus ligt op de boeren, hun producten en de plattelandservaring.

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met