2,5 ha nieuw bos in Vloethemveld

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) plant nieuw bos ten westen van Vloethemveld. Het bos komt er naar aanleiding van de werken voor natuur en recreatie in het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld.  

Een aannemer is vorige week gestart met het aanplanten van 2,5 ha nieuw bos ten westen van Vloethemveld. Inheemse soorten zoals zomereik, zwarte els, zachte berk, boswilg, ratelpopulier en gewone lijsterbes krijgen er een plekje. Aan de randen van het perceel komen inheemse struiken zoals Europese vogelkers, wegedoorn, Gelderse roos, vuilboom, sleedoorn en lijsterbes. ​ 

De VLM kocht deze gronden aan in het kader van het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld om in te richten als bos met wandelpaden. Voor de financiering van deze aankoop staat het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) in. Zij nemen na de werken ook het verdere bosbeheer over.

Projectleider Liesbeth Gellinck (VLM), Eva Vanhuyse (coördinator Vloethemveld voor Zedelgem en Jabbeke), schepen Claudia Coudeville (Jabbeke) en boswachter Koen Maertens (ANB) zijn alvast tevreden met deze nieuwe bosaanplant.
Projectleider Liesbeth Gellinck (VLM), Eva Vanhuyse (coördinator Vloethemveld voor Zedelgem en Jabbeke), schepen Claudia Coudeville (Jabbeke) en boswachter Koen Maertens (ANB) zijn alvast tevreden met deze nieuwe bosaanplant. 
"Vloethemveld is een uniek stukje bos- en natuurgebied dat we met de aanplant van dit extra bos nog waardevoller maken. Niet alleen wordt dit bos een extra bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Het biedt ook een antwoord op de steeds luidere roep om toegankelijke natuur. Via nieuwe wandelpaden en mountainbikeroutes kunnen jong en oud, sportievelingen en wandelaars hier hun gading vinden", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.
Jong bosgoed, klaar om geplant te worden
Jong bosgoed, klaar om geplant te worden

Het nieuwe bos heeft nog wat tijd nodig om te groeien.

"Het is de eerste stap in de werken die we aan de westelijke kant van Vloethemveld ​ zullen uitvoeren in de komende jaren", vertelt Liesbeth Gellinck. "Door de aankoop van enkele percelen kunnen we op deze plek de wandelpaden en ruiterpaden aanleggen die in het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld voorzien zijn en realiseren we ze in een mooie, natuurlijke bosomgeving. De goede samenwerking met de gemeenten Jabbeke en Zedelgem en met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat Vloethemveld sterk groeit. Dit is nodig want steeds meer recreanten ontdekken dit mooie gebied." 


Meer info over het inrichtingsproject op https://www.vlm.be/vloethemveld 

Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom 

Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen, ​ graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten. 

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Liesbeth Gellinck

Projectleider

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met