30 nieuwe initiatieven voor volkstuinparken

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, trekt een budget van 350.000 euro uit voor 30 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Na twee eerdere succesvolle projectoproepen in 2012 en 2014, werden dit najaar opnieuw 65 ingediende dossiers beoordeeld. Een kleine helft kan rekenen op een toelage. Voor het eerst hebben ook diverse scholen originele projectideeën ingediend.

Voor de projectoproep 2015 konden gemeenten en verenigingen tot 15 september 2015 subsidies aanvragen voor volkstuinen. Aan die projectoproep werd enthousiast gevolg gegeven. Bij de Vlaamse Landmaatschappij werden 65 dossiers ingediend, waaronder heel wat innovatieve en kwalitatieve projectideeën.

De subsidies dekken maximaal 75% van de totale kostprijs van het project. 16 projecten ontvangen ongeveer het plafondbedrag van 15.000 euro. De overige projecten kregen een lagere subsidie van maximum 7.000 euro, in overeenstemming met het ingediende dossier of omdat het om een project van tijdelijke aard gaat door een instabiele eigendomssituatie.

De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de beoordelingscriteria die werden vastgelegd in de projectoproep, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Hoofddoel van de projectoproep 2015 was de aanleg van nieuwe volkstuinen een boost te geven, om zo aan de stijgende vraag van burgers tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht naar de modernisering van bestaande volkstuinen. Daarbij gaat het onder meer over de afbouw van het pesticiden gebruik, de evolutie naar een ecologisch beheer, de uitbouw van de gemeenschappelijke delen, aandacht voor gezonde voeding en de uitbreiding van het aantal percelen,... .

De centrale doelstelling bij zowel bestaande als nieuwe volkstuinen, is de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek, met een zelfstandig voortbestaan als eindstreven.

Minister Joke Schauvliege is tevreden dat 30 nieuwe volkstuinparken ingericht kunnen worden: “Met dit initiatief voor nieuwe volkstuinen wil ik mensen voeling laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.

Verder vind ik het heel belangrijk dat ook enkele scholen initiatieven hebben genomen. Op die manier kan het belang van onze voeding reeds van jongs af aan bij de kinderen onder de aandacht gebracht worden.”

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact