35 hectare nieuw bos dicht bij Gent

Vinderhoutse Bossen blijven groeien

Deze winter plant de VLM 35 hectare bos aan in de Vinderhoutse Bossen. Via landinrichting komt er, gespreid over vele jaren, in totaal 155 hectare extra bos bij in deze Gentse groenpool. Er is voor de ontwikkeling van de hele groenpool 13,5 miljoen euro voorzien. Nu de wandelpaden open zijn voor het publiek, sluiten veel Gentenaars de groene oase in hun hart.

Het kleine dorp Vinderhoute, deelgemeente van Lievegem, geeft zijn naam aan dit grote bosdomein, dat grotendeels op het grondgebied van de Gentse deelgemeenten Drongen en Mariakerke ligt. De oude kern van meer dan 70 hectare is al bos sinds 1770: een nat moerasbos dat Europees beschermd is. De Vinderhoutse Bossen vormen één van de vijf groenpolen rond Gent. Ze geven de stad en haar bewoners de nodige ruimte, rust en zuurstof. Omdat we steeds meer beseffen dat groengebieden bij onze steden van levensbelang zijn, wordt er met man en macht gewerkt aan de ontwikkeling van deze groene longen. De uitbouw van de groenpool Vinderhoutse Bossen werd al in 1997 vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

“Tussen 2000 en 2010 zorgden we hier al voor 23 hectare bosuitbreiding en 6,7 hectare extra natuur”, zegt Klaas De Smet, manager Landinrichting en Grondenbank bij VLM regio West, en fervent bezoeker van de groengebieden in de rand rond Gent. “Dat was in de Groene Velden: een deel van de Vinderhoutse Bossen met een parkzone, bossen, een boomgaard, een grote vijver en weilandjes. De ambitie nu is veel groter. Via ons inrichtingsplan Vinderhoutse Bossen gaan we 155 hectare bebossen. Op het terrein betekent dat een enorme transformatie. En daar is tijd voor nodig.”

Grondenbank

Al van bij de start van het inrichtingsproject in 2011 was duidelijk dat het een werk van lange adem zou worden. Want als we gronden bebossen, moeten we ze eerst in eigendom hebben. Maar in de zone die we op het oog hadden, zijn landbouwers actief, en sommigen waren nog jong. De VLM koos voor een aanpak die garandeerde dat ze tot aan hun pensioen konden blijven boeren.

Enerzijds doen we dat door via de grondenbank ruilgronden te zoeken en aan te bieden, zodat de landbouwers naar percelen buiten de Vinderhoutse Bossen kunnen uitwijken. “Het is niet eenvoudig om die puzzel te leggen. Landbouwers hebben graag grote blokken grond. Die zijn makkelijk voor hen om te bewerken, maar moeilijk voor ons om aan te kopen” zegt projectleider Toon Van Coillie.

Anderzijds faseren we de bebossing. “We kiezen er expliciet voor om aan bosuitbreiding te doen met respect voor leefbare landbouwbedrijven. Dat is ook zo afgesproken met de landbouwsector” zegt Toon. “De realisatie van zo’n groot bosgebied heeft nu eenmaal een zware impact op de landbouw. Door de aankoop van gronden te spreiden in de tijd, milderen we die impact. De laatste 10 hectare beplanten we dus pas in 2045.”

VLM'ers Toon Van Coillie en Klaas De Smet: "We zijn blij dat de Gentenaars de Vinderhoutse Bossen omarmen. Het is dan ook de groenpool die het dichtst bij de stad ligt."
VLM'ers Toon Van Coillie en Klaas De Smet: "We zijn blij dat de Gentenaars de Vinderhoutse Bossen omarmen. Het is dan ook de groenpool die het dichtst bij de stad ligt."

68.000 stuks plantgoed

Toch zijn de Vinderhoutse Bossen voor de Gentenaar nu al een heuse hotspot voor wandelingen, natuurloopjes en fietstochten. In april 2020 gingen 5 bewegwijzerde wandellussen en een fietslus van 25 km open. Door de strenge lockdown konden toen enkel de buurtbewoners er gebruik van maken. En dat deden ze massaal. Ondertussen is het brede publiek welkom. Klaas: “We zien op het terrein dat de wandelpaden veel succes hebben. Ook het aantal hits op de webpagina www.vlm.be/vinderhoutsebossen ligt hoog.”

Binnenkort breidt deze Gentse groene long flink uit. Dit najaar starten we met aanplantingen van bomen en struiken op een totale oppervlakte van 35 hectare. Niet minder dan 68.000 stuks plantgoed gaan in de grond, vooral op percelen langs de Bosstraat en de Gavergrachtstraat in Drongen. Er komt ook een publieke plantactie. Na de winter zal de groenpool al 85 hectare nieuw bos hebben.

De Vinderhoutse Bossen worden uiteindelijk een groot recreatie- en natuurgebied waar iedereen kan wandelen, fietsen, sporten of spelen in het groen.
De Vinderhoutse Bossen worden uiteindelijk een groot recreatie- en natuurgebied waar iedereen kan wandelen, fietsen, sporten of spelen in het groen.

Er komt ook een betere toegang naar de groenpool, via drie portalen waar je (nu al) je bezoek kan starten: het landgoed de Campagne in Drongen-Luchteren, het landgoed Leeuwenhof in Mariakerke, en het Domein Claeys-Boúúaert in Mariakerke. Toon: “We zijn deze zomer gestart met terreinwerken aan het Leeuwenhof. We leggen o.a. een picknickzone en natte natuur aan, er komen extra fietsenstallingen en de parking wordt heringericht. We zorgen ervoor dat je van daar vlot naar de oude boskern van de Vinderhoutse Bossen kunt, en dat je het Leeuwenhof kunt bereiken vanaf het fietspad langs de R4. Door de werken zijn sommige wandelpaden op dit moment niet bruikbaar. Kijk voor je vertrekt dus even op onze webpagina."

Toekomstbeeld van een deel van de toegang Leeuwenhof in Mariakerke
Toekomstbeeld van een deel van de toegang Leeuwenhof in Mariakerke

Groen netwerk

De ontwikkeling van de Vinderhoutse Bossen is een samenwerking van een hele resem partners die behoorlijke sommen investeren. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeente Lievegem voorzien samen in een bedrag ​ van ongeveer 13,5 miljoen euro. De stad Gent ontwikkelt de toegangszone De Campagne, waar ook een schoolhoeve actief is. De werken daarvoor gaan in 2022 van start. Natuurpunt deed enkele jaren geleden een stevige duit in het zakje door de oude boskern, goed voor 35 hectare, aan te kopen en open te stellen voor het publiek. Natuur en Bos en Natuurpunt zijn de grootste beheerders van het nieuwe bos en de oude boskern.

Uiteindelijk zal de groenpool in 2045 meer dan 250 ha groot zijn. Klaas: “Maar ook nu al kun je vanuit de Vinderhoutse Bossen vlotjes naar andere groene zones, waar we eerder hebben (mee)gewerkt aan de inrichting. Ik denk aan de Bourgoyen en de vallei van de Oude Kale. Het groeiende aantal reeën in deze regio toont aan dat hier een uitgebreid groen netwerk is ontstaan.”


Je vindt alle praktische info over de Vinderhoutse Bossen op www.vlm.be/vinderhoutsebossen en op stad.gent/vinderhoutsebossen.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact