4000 landbouwers ontvangen financiële toelage voor hun fosfaatanalyses

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse aantonen dat het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) van hun percelen tot een lagere klasse behoort.

Het Mestdecreet voorziet ook in een financiële tegemoetkoming als aan alle voorwaarden voldaan is. De Mestbank zal dit jaar in totaal 583.350 euro uitbetalen aan de landbouwers die een aanvraag ingediend hebben tot en met 6 november 2016.
 

Om in 2017 een afwijking te kunnen verkrijgen van de referentieklasse IV moet de aanvraag tijdig ingediend zijn bij de Mestbank. De uiterste indieningsdatum voor fosfaatstalen werd eerder dit jaar, door de uitzonderlijke weersomstandigheden in het voorjaar, uitgesteld van 31 augustus naar 31 december 2016.

De verwerking van de ontvangen fosfaatanalyses van 2016 gebeurt in twee stappen.

De Mestbank heeft alle aanvragen die ten laatste op 6 november 2016 zijn ingediend ondertussen verwerkt. Die landbouwers krijgen eind december op het Mestbankloket een rapport met de definitieve klassetoewijzing en het bedrag van terugbetaling. Zij worden hiervan persoonlijk geïnformeerd per e-mail of brief. De resultaten zullen ook zichtbaar zijn in de bemestingsprognoses 2017 en op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

De fosfaatstalen die ingediend werden vanaf 7 november tot en met 31 december worden in het voorjaar van 2017 verwerkt en uitbetaald. Ook voor die stalen geldt de afwijking van de referentieklasse vanaf 1 januari 2017. Die definitieve klassetoewijzing kan in de bemestingsprognoses 2017 niet meer meegenomen worden. De landbouwers kunnen wel op hun overzicht ‘bemestingsnormen 2017’ de klassewijzigingen bekijken.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Sabine De Mulder

Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact