Skip to Content

73500 euro voor plattelandsproject Vlaamse Rand

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving,  Natuur en Landbouw, investeert via 5 lokale initiatieven in het plattelandsproject ‘Vlaamse Rand’. Zij trekt daarvoor 73.500 euro uit. De 5 projecten, zogenaamde ‘quick wins’, zijn kleinschalige, kortlopende initiatieven die binnen de periode van een jaar worden gerealiseerd en worden uitgevoerd door gemeenten en vzw’s binnen de Vlaamse Rand of vzw’s die hun werkingsveld hebben binnen de Vlaamse Rand. De projecten zijn gericht op ruimte en rust, voedselvoorziening en landbouw, zachte mobiliteit en innovatie, bodem en water of sociale samenhang. De projectvoorstellen moeten kaderen binnen de 5 pijlers die beschreven worden in de publicatie ‘Over de Rand’ van de Vlaamse Landmaatschappij, die het plattelandsproject op initiatief van de minister coördineert.

Het inrichtings- en plattelandsproject Vlaamse Rand strekt zich uit over de 19 gemeenten die behoren tot de Vlaamse Rand, met name Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem. Samen met de partners wordt nagedacht over hoe de Vlaamse Rand open, groen, leefbaar en kwalitatief beleefbaar kan worden gehouden of gemaakt.

Joke Schauvliege: “In de Vlaamse Rand wordt constructief samengewerkt voor het behoud en de ontwikkeling van kwalitatieve open ruimte in de stadsrand. Via deze investering van 73.500 euro in 5 lokale initiatieven wil ik dit uniek project van geïntegreerd plattelandsbeleid duurzaam verankeren voor de toekomst.”

De lijst van 5 lokale initiatieven met begunstigden, bedragen en maatregelen kunt u hieronder nalezen:

Projectnaam

Begunstigde

Subsidie

Met de voetjes in het groen

Stekelbees vzw

7.600,00 €

Brussel en de Rand: gaan werken en recreëren met de fiets

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw

4.770,00 €

Kruitfabriek in 't groen

Stad Vilvoorde

11.500,00 €

Weg van Gorzen

Regionaal Landschap Groene Corridor vzw

42.800,00 €

Groene Parkpoort Maalbeek-vallei

Regionaal Landschap Groene Corridor vzw

6.850,00 €

   

73.520,00 €

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL