83.000 euro subsidie voor ruiternetwerk Merode

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakt € 83.000 vrij om in het plattelandsgebied de Merode een ruiter- en menroutenetwerk te realiseren. Het gebied de Merode strekt zich uit over de gemeenten Westerlo, Laakdal, Herselt, Geel, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot en Diest. Het inrichtingsplan ‘Ruiter- en menroutenetwerk de Merode’ past in het thema ‘de Merode, gastvrij platteland’ waarin het algemeen toeristisch-recreatief kader voor het gebied de Merode werd ontwikkeld. Het ruiternetwerk is een laatste stap in de ontsluiting van het gebied voor zachte recreanten.

Het totale investeringsbedrag van het inrichtingsplan ruiter- en menroutenetwerk de Merode is € 614.382, waarvan € 429.255 euro door het Vlaams Gewest wordt gedragen, de rest door de partners. De € 82.000 euro subsidie die nu ter beschikking wordt gesteld door minister Joke Schauvliege is bestemd voor een eerste fase van werken die wordt uitgevoerd (bewegwijzering, vertrekpunten – de basis van het netwerk). Later volgen nog investeringen voor grotere infrastructuurwerken zoals bruggen en verbetering aan wegen en landschappelijke maatregelen. Het netwerk werd opgemaakt in nauwe samenwerking met verschillende partners: de Vlaamse Landmaatschappij, de betrokken gemeenten, de betrokken provincies en de terreineigenaars- en beheerders. Ook vele lokale ruiters en menners werkten eraan mee.

Vanaf november 2015 starten de terreinwerken. In eerste instantie wordt werk gemaakt van één uniforme bewegwijzering volgens de richtlijn voor een verantwoord ruiter- en menbeleid in Vlaanderen en de huisstijl van de Merode. Om de recreatieve ontsluiting helemaal op punt te stellen, worden ook start- en rustplaatsen voor ruiters en menners ingericht.

Joke Schauvliege: “Bij de inrichting van dit knooppuntennetwerk voor ruiters en menners zorgen we ook voor een opwaardering van de ecologische en landschappelijke structuur, ook voor natuureducatie zal ruimte worden voorzien. Voortaan kan iedereen te voet, met de fiets of te paard genieten van het prachtige landschap tussen Demer en Nete.”

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact