Skip to Content

83.000 euro subsidie voor ruiternetwerk Merode

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakt € 83.000 vrij om in het plattelandsgebied de Merode een ruiter- en menroutenetwerk te realiseren. Het gebied de Merode strekt zich uit over de gemeenten Westerlo, Laakdal, Herselt, Geel, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot en Diest. Het inrichtingsplan ‘Ruiter- en menroutenetwerk de Merode’ past in het thema ‘de Merode, gastvrij platteland’ waarin het algemeen toeristisch-recreatief kader voor het gebied de Merode werd ontwikkeld. Het ruiternetwerk is een laatste stap in de ontsluiting van het gebied voor zachte recreanten.

Het totale investeringsbedrag van het inrichtingsplan ruiter- en menroutenetwerk de Merode is € 614.382, waarvan € 429.255 euro door het Vlaams Gewest wordt gedragen, de rest door de partners. De € 82.000 euro subsidie die nu ter beschikking wordt gesteld door minister Joke Schauvliege is bestemd voor een eerste fase van werken die wordt uitgevoerd (bewegwijzering, vertrekpunten – de basis van het netwerk). Later volgen nog investeringen voor grotere infrastructuurwerken zoals bruggen en verbetering aan wegen en landschappelijke maatregelen. Het netwerk werd opgemaakt in nauwe samenwerking met verschillende partners: de Vlaamse Landmaatschappij, de betrokken gemeenten, de betrokken provincies en de terreineigenaars- en beheerders. Ook vele lokale ruiters en menners werkten eraan mee.

Vanaf november 2015 starten de terreinwerken. In eerste instantie wordt werk gemaakt van één uniforme bewegwijzering volgens de richtlijn voor een verantwoord ruiter- en menbeleid in Vlaanderen en de huisstijl van de Merode. Om de recreatieve ontsluiting helemaal op punt te stellen, worden ook start- en rustplaatsen voor ruiters en menners ingericht.

Joke Schauvliege: “Bij de inrichting van dit knooppuntennetwerk voor ruiters en menners zorgen we ook voor een opwaardering van de ecologische en landschappelijke structuur, ook voor natuureducatie zal ruimte worden voorzien. Voortaan kan iedereen te voet, met de fiets of te paard genieten van het prachtige landschap tussen Demer en Nete.”

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL