Aangenaam fietsen langs Bovenvliet

Hemiksem - Schelle

De Bovenvliet vanop de nieuwe fietsbrug (foto Ronny Mullens)
De Bovenvliet vanop de nieuwe fietsbrug (foto Ronny Mullens)

Het nieuwe fietspad tussen Hemiksem en Schelle is klaar en nu ook officieel ingehuldigd. Het werd een verbinding die niet enkel functioneel is, maar ook aangenaam om te beleven. Het loopt immers deels door een natuurgebied.

De werken voor een nieuw fietspad dat de Provinciale Steenweg in Schelle met de Zinkvallaan in Hemiksem verbindt, zijn afgerond. Het recreatieve pad loopt langs de zuidelijke dijk van de Bovenvliet en door het bos aan de wijk Kerkeneinde. De werken waren deel van het ‘Landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem- Schelle fase 1’ van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is als waterloopbeheerder dan weer bouwheer van het fietspad. De gemeenten Schelle en Hemiksem vervolledigen het projectpartnerschap.

Het nieuwe traject

Vanaf de Provinciale steenweg rijden fietsers voortaan over het drie meter brede fietspad. Het pad volgt de Bovenvliet, tot het via een nieuwe fietsbrug de waterloop oversteekt. Via een stuk langs het industrieterrein en het bos maakt het fietspad de aansluiting op de Zinkvallaan in Hemiksem. Het hele traject is ongeveer 2 kilometer lang.

De spoorlijn Antwerpen-Puurs kruist het traject. Die hindernis werd omzeild met een fietsbrug uit kunststof onder de spoorwegbrug. Ter hoogte van de spoorweg sluit het fietspad aan op de Noeversebosweg. Verderop maakt het nieuwe pad een connectie met de Leonard Vereyckenplaats

Fietsen in de natuur

De fietsverbinding loopt deels door natuurgebied, een natuurlijke inrichting was dus op haar plaats. Tussen de spoorwegbrug en de Zinkvallaan krijgt het pad een halfverharding. Zo kan het regenwater nog steeds in de grond sijpelen. Nieuwe houtkanten en ijsvogelwanden zijn een meerwaarde voor de biodiversiteit. Eén ijsvogelwand werd reeds geplaatst, een tweede word in het najaar aangeplant. Dan volgt ook nog de aanplant van een honderdtal bomen. Tegelijk worden exoten bestreden langs het traject. Het mooie groene plaatje maakt het fietspad ideaal voor recreanten. Uiteraard biedt het ook een veilig alternatief voor het fietsende schoolverkeer of woon-werkverkeer tussen Schelle, Hemiksem en Aartselaar.

VLM, VMM, Schelle en Hemiksem zorgden voor de financiering van het fietspad ten bedrage van 1.714.581,14 € incl BTW. Aannemer van Mols Contractors en onderaannemer Van Raak voerden de werken uit. ​

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Sabine Caremans

Projectmanager

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact