Aangeplant staat netjes

Het plantseizoen 2021-22 loopt op zijn einde. De VLM heeft op heel wat plaatsen in Vlaanderen bomen en struiken aangeplant. Soms gebeurde dat in het kader van de campagne "Meer bos voor Vlaanderen", die minister Demir lanceerde in 2019. Vaak ging het om aanplantingen die al eerder in onze projectplanning waren opgenomen. En vaak kwamen buurtbewoners met veel enthousiasme helpen bij het planten. Een paar sfeerbeelden.

 

Het Branstbos in Bornem: 12 hectare bijkomend bos dat past in een groter geheel. We werken eraan via het landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek. Op 19 februari werden de eerste boompjes geplant. ©Gemeente Bornem
Het Branstbos in Bornem: 12 hectare bijkomend bos dat past in een groter geheel. We werken eraan via het landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek. Op 19 februari werden de eerste boompjes geplant. ©Gemeente Bornem
Leden van de milieuraad, de jeugdbrandweer en de 2 scoutsgroepen van Zelzate staken de handen uit de mouwen om wintereiken te planten. Via het inrichtingsplan Zelzate-Zuid versterken we de bosbuffer die woongebied afschermt van de havenactiviteiten.
Leden van de milieuraad, de jeugdbrandweer en de 2 scoutsgroepen van Zelzate staken de handen uit de mouwen om wintereiken te planten. Via het inrichtingsplan Zelzate-Zuid versterken we de bosbuffer die woongebied afschermt van de havenactiviteiten.
Bewoners van de woonwijk Vorsevijvers in Wingene trotseren het barre weer om bos aan te planten op overstromingszone die de wijk beschermt tegen wateroverlast. We zorgden hiervoor via het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs.
Bewoners van de woonwijk Vorsevijvers in Wingene trotseren het barre weer om bos aan te planten op overstromingszone die de wijk beschermt tegen wateroverlast. We zorgden hiervoor via het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs.

22 eigenaars in Alveringem lieten hun erf of tuin beplanten via een erfbeplantingsactie van de ruilverkaveling Sint-Rijkers. Zo konden we 10.000 stuks plantgoed de grond in werken in Alveringem. Deze eigenaar maakte er een filmpje van.

Bos- en natuurgebied Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke kreeg er 2.5 hectare bos bij. Minister Demir: “Niet alleen wordt dit bos een extra bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Het biedt ook een antwoord op de steeds luidere roep om toegankelijke natuur”.
Bos- en natuurgebied Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke kreeg er 2.5 hectare bos bij. Minister Demir: “Niet alleen wordt dit bos een extra bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Het biedt ook een antwoord op de steeds luidere roep om toegankelijke natuur”.
Elke boom telt! Nieuwe aanplant in ruilverkaveling Willebringen.
Elke boom telt! Nieuwe aanplant in ruilverkaveling Willebringen.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact