Aanleg nieuw park en speelbos voor Kanaaldorpen Doornzele en Terdonk gestart

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft samen met vertegenwoordigers van de lokale besturen het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een nieuw park en speelbos in de kanaaldorpen Terdonk (Gent) en Doornzele (Evergem). Daardoor zullen die dorpskernen worden afgeschermd van de bedrijvigheid in de kanaalzone.

Dinsdag 26 juni vond het officiële startmoment plaats voor de aanleg van het koppelingsgebied Doornzele Kanaalzijde, een terrein van 5 hectare langs de Langerbruggekaai, tussen het kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk. Die werken vormen het sluitstuk van de inrichting van een reeks van koppelingsgebieden (overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie) rond Doornzele en Terdonk. Eerder werden al groenbuffers met natuurzones en wandel- en fietspaden aangelegd ten noorden van Doornzele om de dorpskernen te bufferen en op een veilige manier te verbinden met het achterliggende industriegebied.

  • Park Doornzele Kanaalzijde

Het nieuwe park komt op een van de terreinen die vanuit de industrie teruggeven wordt aan de bewoners. OVAM heeft het terrein eerst gesaneerd van bodemverontreiniging. De verontreiniging was afkomstig van industriële activiteiten én het gevolg van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog op een nabijgelegen olieraffinaderij.

Joke Schauvliege: “Nabij de dorpskern wordt de zone langs de Lochtingsstraat een half-open parkzone met bomen, bosjes en gras. De omgeving van het Zuidledeplein wordt een zone voor bos met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes, boomstammen, ... die zullen uitnodigen tot ravotten. Het volledige terrein wordt afgedekt met teelaarde en opnieuw gemodelleerd met heuveltjes. Hiervoor wordt maar liefst 16.400 m³ teelaarde gebruikt.”

Het zuidelijk deel nabij het industrieterrein van Sarens is lager gelegen en wordt ingericht als een natuurwaardevolle bosmozaïek met centraal een moeraszone. Dit wordt een natuurlijkere zone met ruimte voor bomen, struiken en rietoevers. Om de groenbuffers en het speelbos vorm te geven, worden in totaal 18.000 jonge boompjes aangeplant. De drukke Langerbruggekaai wordt volledig afgescheiden van het park door de aanplant van een brede haag met 2.000 haagplanten.

Centraal in het park, midden in het groen, komt er een speelweide met rondom heuveltjes als zichtas naar het kanaal Gent-Terneuzen. Op het einde van deze zichtas komt er bij het kanaal een architecturaal uitkijkpunt. Van hieraf kan je de verbinding met de Moervaart en de bedrijvigheid in het omliggende havenlandschap bewonderen. Dit uitkijkpunt wordt opgebouwd uit zes zeecontainers en zal een mooi uitzicht bieden op de omgeving van de haven en de Moervaartvallei. Het havenlandschap krijgt met het uitkijkpunt ook een nieuw herkenningspunt in het park en langs het kanaal.

  • Uitbouw oude spoorwegbedding tot fietsas tussen kanaaldorpen in de haven

De oude spoorwegbedding van 675 meter langs dit koppelinsggebied wordt ingericht als een doorgaande groene fiets- en wandelverbinding. Deze verbinding is een onderdeel van een volledig vrijliggend fietspad doorheen de Gentse haven. Na realisatie zal je kunnen fietsen in overwegend verkeersvrije en groene buffers van Langerbrugge, het nieuwe industrieterrein De Nest, het koppelingsgebied Doornzele Kanaalzijde en Doornzele tot in Rieme. Via deze fietswegen zal de dorpsbewoner deze gebieden kunnen ontdekken of op een vlotte manier het werk in de industriezone kunnen bereiken.

Het pad van 3 meter breed krijgt een uitvoering in beton geflankeerd door hoogstammige bomen- en een struikenrij. Langs de oude spoorwegbedding komen er drie ontmoetingspleintjes uitgerust met bankjes en zitmuren voor buurtbewoners en parkbezoekers.

Joke Schauvliege: “De totale kostprijs bedraagt 750.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid bijna de helft (351.000 euro) voor rekening neemt”.

North Sea Port (76.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro) en de stad Gent (85.500 euro) dragen eveneens hun steentje bij. Daarnaast heeft ook het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) mee ingestaan voor financiering van bijkomende groenaanleg. Meer gedetailleerde informatie over het project Gentse Kanaalzone en de verschillende inrichtingsprojecten voor de koppelingsgebieden is te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): www.vlm.be

 

 

Els Seghers

adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met