Binnenkort kun je van het Zoniënwoud tot in Vilvoorde wandelen langs de Woluwe

In juni zijn de werken voor de aanleg van een wandelpad in de gemeenten Zaventem en Kraainem van start gegaan. Dankzij de werken kunnen wandelaars vanaf dit najaar hun tocht langs de Woluwe vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verderzetten op Vlaams grondgebied.  

De Vlaamse Landmaatschappij coördineert de werkzaamheden vanuit het landinrichtingsproject ‘Openruimtenetwerk Woluwebekken’. Dat project wil de omgevingskwaliteit in de gemeenten rond de Woluwevallei verhogen zodat het er aangenamer wordt om te wonen en te werken.

Woluwe als groene structuur in een verstedelijkte omgeving
Hoewel de Woluwe in de streek bekend is van Sint-Stevens-, Sint-Pieters- of Sint-Lambrechts-Woluwe, de Woluwelaan en het Woluwe Shopping Center, is ze als rivier nog weinig zichtbaar. Via het nieuwe pad kun je nu langs die Woluwe wandelen. De parken en groenzones langs het pad zorgen mee voor een aangename, groene omgeving. De werken zorgen voor een aaneengesloten wandelnetwerk van de bron van de Woluwe in het Zoniënwoud tot de monding in de Zenne in Vilvoorde.

Het wandelpad neemt verschillende vormen aan: bij het vertrek aan de Hippocrateslaan in Zaventem is het een houten knuppelpad door een moerassig bosje. In de berm van de Woluwelaan en nabij het containerpark van Kraainem is het een steenslagpad. Tussenin wandel je in de boszones over een aarden bospad.

De werken worden nog vervolgd door de aanleg van paden door andere instanties, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, de Werkvennootschap en de gemeenten Zaventem, Kraainem en Machelen.
Na de uitvoering van alle deelprojecten door de verschillende partners wordt het mogelijk om van Machelen naar Zaventem te wandelen tot bij het begin van het Zoniënwoud in Tervuren en aan te sluiten op de ruim 60 kilometer lange Groene Wandeling in het Brussels Gewest.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Landbouw: "De werken kosten ongeveer 230.000 euro. De Vlaamse overheid betaalt 170.000 euro met subsidies landinrichting. De rest wordt betaald met middelen van de betrokken gemeenten Zaventem en Kraainem."

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Luc Vander Elst

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact