Aanvraag vrijstelling focusbedrijf indienen uiterlijk 1 juni 2016

Dinsdag 23 februari 2016 — Een landbouwer die een vrijstelling van de status als focusbedrijf wil verkrijgen voor 2017, kan die nog aanvragen via het Mestbankloket tot uiterlijk 1 juni 2016. Na 1 juni is de aanvraag definitief en moet er verplicht een bedrijfsevaluatie nitraatresidu uitgevoerd worden.  Landbouwers kunnen op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2016 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

Een landbouwer kan een vrijstelling van de status als focusbedrijf verkrijgen als hij kan aantonen dat zijn bedrijfsvoering geen gevaar op uitspoeling van nitraten inhoudt. Daarvoor is een bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu noodzakelijk.  Dat houdt in dat de landbouwer tussen 1 oktober en 15 november op verschillende percelen van zijn bedrijf het nitraatresidu laat bepalen.  De Mestbank selecteert daarvoor per geteelde gewas- en bodemgroep een representatief aantal percelen.  Ook niet-focusbedrijven die verwachten om in 2017 een ‘focusbedrijf door ligging’ te worden, kunnen al een vrijstelling aanvragen.

Als de bedrijfsevaluatie positief is én de eventueel opgelegde maatregelen in 2016 worden nageleefd én als er geen andere overtredingen van de mestwetgeving vastgesteld werden in 2015 en 2016, wordt het bedrijf vanaf 2017 als niet-focusbedrijf beschouwd.  Die vrijstelling blijft de volgende jaren geldig, tenzij uit een nieuwe bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu zou blijken dat die niet langer positief is of andere overtredingen aan het licht komen.

Bedrijven die in 2016 al een bedrijfsevaluatie moeten uitvoeren als gevolg van de evaluatie van de nitraatresidubepalingen in het najaar van 2015, komen bij een positieve evaluatie automatisch in aanmerking voor een vrijstelling als focusbedrijf in 2017.  Die bedrijven moeten niet nog eens een vrijstelling aanvragen.

Wat is een focusbedrijf?

Een bedrijf wordt beschouwd als focusbedrijf door zijn ligging in focusgebied of door evaluatie van nitraatresidubepalingen.  Een focusbedrijf moet extra maatregelen nemen om het risico op uitspoeling van nitraten te verminderen. De opgelegde maatregelen hangen af van het type focusbedrijf.

Een bedrijf wordt aangeduid als ‘focusbedrijf door ligging’ als meer dan 50% van de bedrijfsoppervlakte van het vorige jaar in focusgebied ligt. Focusgebieden worden jaarlijks afgebakend op basis van de oppervlaktewaterkwaliteit van het afgelopen winterjaar (juli-juni) en de evolutie van de grondwaterkwaliteit tijdens de afgelopen vier jaar. Het focusgebied van 2017 wordt afgebakend in het najaar van 2016 en zal bepalen of een bedrijf in 2017 ‘focusbedrijf door ligging’ is.

Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder at Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking- en analyse at Vlaamse Landmaatschappij