Amelvonnebeek meandert opnieuw door Plantentuin Meise

Einde Graafwerken geven startschot voor programma Water+Land+Schap in Groene Noordrand

 

Eindelijk stroomt het water al kronkelend door de nieuwe loop van de Amelvonnebeek, heel zachtjes vandaag. Het is even droog geweest en de meandering zorgt sowieso voor vertraging. Ideaal bij hevige regenval, als de beek als extra buffer optreedt. De kraan is net vertrokken, de vroegere gekanaliseerde Amelvonnebeek ligt nu onder een hoop grond. Het verschil tussen verleden en toekomst is nog even zichtbaar, weldra is alles opnieuw groen en zal zelfs een deel bebost worden. Dan ziet de Amelvonnebeek er opnieuw natuurlijk uit, alsof het nooit anders geweest is.

De Amelvonnebeek, de grootste zijbeek van de Maalbeek loopt van west naar oost doorheen Plantentuin Meise, door een boscomplex en de graslanden, langsheen de kasteelvijver. Tot vandaag stroomde ze door het grasland in een rechtgetrokken tracé. De hele zone langs de beek is overstromingsgebied waar het risico op wateroverlast net als bij het hele verdere stroomafwaartse traject groot is. ‘Door de beek opnieuw te laten meanderen vertraagt de waterafvoer en krijgt natte natuur meer kansen. Nadat de beek haar natuurlijke loop helemaal heeft teruggekregen, planten we hier nog een moerasbos aan’, licht Steven Dessein, Administrateur-generaal, Agentschap Plantentuin Meise toe. 

Vlaams minister van Werk, Innovatie, Landbouw, Economie en Sociale Economie Jo Brouns, bevoegd voor de wetenschappelijke instelling die Plantentuin Meise is: ‘Door de rechtgetrokken Amelvonnebeek haar meanders terug te geven, vergroot niet enkel de natuurwaarde maar wordt ook de buffercapaciteit groter. Dat is belangrijk voor periodes van droogte maar ook bij zware regenval.’

In de regio van de Groene Noordrand focust het programma Water+Land+Schap op de droogte- en wateruitdagingen in de Maalbeek-, Amelvonnebeek- en Tangebeekvallei en op hun aanliggende kouters. Wim Solie, projectmedewerker bij Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert dit programma: ‘De Vlaamse Rand deelt extra in de klappen bij natte en droge extremen. De beekvalleien maken hier de overgang van het Brabants leemplateau naar de Vlaamse vallei. Ze zijn hier nog erg smal, zowel in de open ruimte als in de bebouwde gebieden. Door de hoge graad van verstedelijking is de oppervlakte ook erg verzegeld. De infrastructuur versnippert de beekvalleien bovendien. Dat maakt de valleien extra overstromingsgevoelig. We moeten dus tegelijk oplossingen zoeken op de landbouwkouters en in de beekvalleien om het landschap duurzaam te wapenen tegen de weersextremen die op ons afkomen.’ 

De coalitie aan de Amelvonnebeek - foto @Theo De Vos
De coalitie aan de Amelvonnebeek - foto @Theo De Vos

Ook voor de provincie Vlaams-Brabant die de waterlopen beheert, is het belangrijk om aan structuurverhogende maatregelen en extra buffercapaciteit te werken. Gedeputeerde Bart Nevens: ‘We zijn dan ook heel blij met een Strategisch Project Groene Noordrand dat een visie heeft uitgewerkt die rekening houdt met de toekomstige uitdagingen.’

Plantentuin Meise is één van de partners van Water+Land+Schap Klimaatrobuuste Groene Noordrand. In Meise, Grimbergen en Wemmel staan de eerste werven al op de planning, op openbare terreinen en bij landbouwbedrijven. Ook Asse, Merchtem en Stad Vilvoorde zijn partner. 

De lokale coalitie ontvangt 1.268 miljoen euro. Alle partners leggen hier nog eens 317.000 euro cofinanciering naast. ‘Via het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ kunnen we Blue Deal-middelen actief inzetten om Vlaanderen beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast’, legt minister voor Omgeving Zuhal Demir uit. ‘Projecten zoals hier in de Plantentuin zijn daarbij essentieel. We moeten immers evolueren naar waterlandschappen die water vasthouden zonder overlast te creëren.’
De coalitie met zicht op de Amelvonnebeek - foto @Theo De Vos
De coalitie met zicht op de Amelvonnebeek - foto @Theo De Vos
partners Water+Land+Schapproject
partners Water+Land+Schapproject

 

Liesbeth Gellinck

Projectleider

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact