Areaal landbouwgrond dat uit productie gaat door bufferstroken ligt stuk lager dan De Tijd beweert

De cijfers zoals die vanmorgen door De Tijd en Belga voorgesteld worden kloppen niet. De berekening van de Tijd is immers fout. Zo gaat De Tijd ervan uit dat de bufferstroken ook voorzien moeten worden op weiden en blijvend graslanden, wat niet het geval is.

Aangezien graslanden het grootste deel van de percelen bedekt zal het areaal landbouwgrond dat uit productie gaat een stuk lager zijn dan De Tijd beweert. Bovendien is onduidelijk wat de definitie is van ‘waterloop’ zoals De Tijd ze hanteerde.

Dergelijke scenarioberekeningen zijn erg voorbarig aangezien nog afgeweken kan worden van deze uniforme breedte. Op vraag van minister Demir wordt immers verder dialoog aangegaan tussen alle actoren op basis van hun eigen voorstellen om de waterkwaliteit te verbeteren.

VLM zal al het mogelijke faciliteren om een akkoord mogelijk te maken dat de waterkwaliteit in het landbouwgebied verbetert.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met