B3W, partner van de VLM voor de begeleiding van landbouwers naar duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer

De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W), bestaat 2 jaar. B3W is voor de VLM dé partner bij uitstek om landbouwers te begeleiden naar duurzamere bemestingstechnieken en bodembeheer.

In 2020 werkte de Vlaamse Landmaatschappij een concept uit voor een nieuwe doeltreffende voorlichtings- en begeleidingsdienst die de opdracht kreeg om landbouwers te begeleiden om tot een geïntegreerde aanpak van het nutriëntenbeheer en van het bodembeheer op bedrijfsniveau te komen. Begin 2021 startte B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- Waterkwaliteit, als een consortium van 13 projectpartners. Alle Vlaamse praktijkcentra, het ILVO en de Bodemkundige Dienst werken samen.

De begeleidingsdienst richt zich op land- en tuinbouwbedrijven: door kennisdeling over de meest geschikte technieken en innovatieve maatregelen, kunnen land- en tuinbouwers belangrijke stappen zetten naar een juiste bemesting en een betere bodem. Onderwerpen zoals aanpassingen aan voeders, teeltrotatie, aangepaste bemestingspraktijken, bodemzorg en het sluiten van nutriëntenkringlopen komen aan bod.

Omdat alle betrokken projectpartners actief zijn rond de thema’s bodem en bemesting, via de eigen werking en via lopende projecten, is er heel wat kennis en ervaring beschikbaar zowel op vlak van onderzoek en ontwikkeling als op vlak van demonstratie en voorlichting. Het brede netwerk van de partners van het consortium en de geografische spreiding van de partners, maken dat B3W de partner bij uitstek is voor de VLM om landbouwers te begeleiden.

Waar zet de begeleidingsdienst in 2023 op in?

Op Agriflanders stelt B3W een campagne rond beredeneerd bemesten voor. Voor de verschillende sectoren (aardappelen, ​ groenten, akkerbouw, melkveehouderij, sierteelt en fruitteelt) worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd voor land- en tuinbouwers. Belangrijk en waardevol is dat individuele landbouwers daarin een actieve rol opnemen, door ervaringen te delen, samen na te denken en nieuwe dingen uit te proberen. Meer informatie is terug te vinden op https://b3w.vlaanderen.be/.

Agriflanders

B3W neemt deel met een infostand op Agriflanders, van 12-15 januari. Je vindt hen op standplaats 4124 (hal 4).

Voor meer inhoudelijke informatie:

Saartje Degelin, projectleider B3W
GSM  0497/ 78 92 53
saartje.degelin@b3w.vlaanderen.be

Voor meer persinformatie:

Leen Van den Bergh, diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
GSM 0499 05 26 03

leen.vandenbergh@vlm.be

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met