Bart De Schutter start op 1 januari 2019 als afdelingshoofd Mestbank

Bart De Schutter start op 1 januari 2019 als afdelingshoofd Mestbank

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij heeft Bart De Schutter aangesteld als afdelingshoofd van de Mestbank. Bart neemt de functie op vanaf 1 januari en zal worden bijgestaan door Sibylle Verplaetse om het contact met de partners en de doelgroepen van de Mestbank verder uit te bouwen. Bart vervangt Ria Gielis, die de functie de afgelopen zes jaar uitoefende. De VLM bedankt Ria voor haar doorgedreven inzet en voor het schitterend werk dat ze voor de Mestbank heeft geleverd.

Contactgegevens:
naam: Bart De Schutter
adres: Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel
tel. secretariaat Mestbank: 02 543 73 43
email: bart.deschutter@vlm.be 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL