Skip to Content
Bart De Schutter start op 1 januari 2019 als afdelingshoofd Mestbank

Bart De Schutter start op 1 januari 2019 als afdelingshoofd Mestbank

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij heeft Bart De Schutter aangesteld als afdelingshoofd van de Mestbank. Bart neemt de functie op vanaf 1 januari en zal worden bijgestaan door Sibylle Verplaetse om het contact met de partners en de doelgroepen van de Mestbank verder uit te bouwen. Bart vervangt Ria Gielis, die de functie de afgelopen zes jaar uitoefende. De VLM bedankt Ria voor haar doorgedreven inzet en voor het schitterend werk dat ze voor de Mestbank heeft geleverd.

Contactgegevens:
naam: Bart De Schutter
adres: Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel
tel. secretariaat Mestbank: 02 543 73 43
email: bart.deschutter@vlm.be 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL