Bart De Schutter start op 1 januari 2019 als afdelingshoofd Mestbank

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij heeft Bart De Schutter aangesteld als afdelingshoofd van de Mestbank. Bart neemt de functie op vanaf 1 januari en zal worden bijgestaan door Sibylle Verplaetse om het contact met de partners en de doelgroepen van de Mestbank verder uit te bouwen. Bart vervangt Ria Gielis, die de functie de afgelopen zes jaar uitoefende. De VLM bedankt Ria voor haar doorgedreven inzet en voor het schitterend werk dat ze voor de Mestbank heeft geleverd.

Contactgegevens:
naam: Bart De Schutter
adres: Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel
tel. secretariaat Mestbank: 02 543 73 43
email: bart.deschutter@vlm.be 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact