Skip to Content
Bedrijven uit de Gentse Kanaalzone investeren andermaal in Landschapsfonds voor extra buffergroen

Bedrijven uit de Gentse Kanaalzone investeren andermaal in Landschapsfonds voor extra buffergroen

In 2010 werd in de Gentse Kanaalzone een Landschapsfonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Bedrijven uit de Gentse haven stortten hierin een bijdrage die gebruikt werd om op private gronden met een agrarische bestemming extra buffergroen aan te planten en te onderhouden. Nu, acht jaar later, is bij een tweede rondvraag opnieuw een mooi bedrag verzameld om dit project verder te kunnen zetten.

Acht jaar geleden startte een uniek project in de Gentse Kanaalzone: het ECO² Landschapsfonds. Dit samenwerkingsverband tussen landbouwers, bewoners en bedrijven in de Gentse Kanaalzone zorgt voor bijkomende buffering in de agrarische zones van de koppelings­gebieden. Dit gebeurt door het aanplanten van bomen en struiken op perceelsranden van landbouwers en particuliere grondgebruikers. Deze aanplantingen vormen een extra aanvulling op het buffergroen dat door de Vlaamse overheid wordt aangelegd in de publieke zones van de koppelingsgebieden.

Naast het engagement van de landbouwers en de bewoners is de betrokkenheid van het bedrijfsleven noodzakelijk voor het welslagen van dit project. Bedrijven sponsoren het Landschapsfonds dat is opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Bij de start van het project in 2010 engageerden zich  20 bedrijven voor dit project. Ze stortten samen 85.000 euro in het fonds. Dankzij deze steun is er de voorbije jaren veel bereikt. 8,5 km hoogstammige bomen, knotbomen en houtkanten werden aangeplant en zorgen vandaag al voor extra buffergroen. Naast extra groen in de buffergebieden brengt het Landschapsfonds de bedrijven, landbouwers en omwonenden van de Gentse Kanaalzone dichter bij elkaar. Naast de overheid werken ook zij samen aan een groenere Kanaalzone waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.

Bij een eerste plantactie, in 2010, hebben 14 landbouwers 7 km bomen en houtkanten aangeplant en staan zij nog steeds in voor het onderhoud ervan. Voor dit onderhoud krijgen zij een marktconforme vergoeding uitbetaald via het Landschapsfonds. In 2016 stapten opnieuw 7 gebruikers in het project, goed voor 1,5 km extra bomen en houtkanten. Om deze unieke samenwerking verder te kunnen zetten, waren nieuwe fondsen nodig. Hiervoor werd in het najaar van 2017 een oproep gelanceerd bij de bedrijven. Andermaal mogen we spreken van een succesverhaal.

Veertien geëngageerde bedrijven uit de Kanaalzone schonken samen 70.000 euro aan het Landschapsfonds. Met dit bedrag kunnen opnieuw landbouwers en particulieren met percelen in de agrarische gebieden van de koppelingsgebieden instappen en bijkomende aanplantingen realiseren zodat de buffering en de vergroening van de omgeving nog kan versterken.

 

Contacteer ons
Els Seghers Adjunct-woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Kathleen Van Belle Aanspreekpunt VLM voor Landschapsfonds Gentse Kanaalzone, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburg Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Adjunct-woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Kathleen Van Belle Aanspreekpunt VLM voor Landschapsfonds Gentse Kanaalzone, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburg Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL